Punkty Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych

EKOPUNKT (PSZOK)

ul. Bogusława IV 15, 73-110 Stargard

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych

Tu oddasz wszystkie, powstające w gospodarstwach domowych, odpady zebrane selektywnie (za wyjątkiem odpadów niebezpiecznych).

Punkt Zbierania Odpadów Niebezpiecznych (PZON) 

Tu oddasz odpady niebezpieczne, a w tym m.in.: elektrosprzęty, baterie, przeterminowane leki, igły itp.

Zbieranie niepotrzebnych i przeterminowanych leków i igieł w aptekach

Apteki przyjmują od mieszkańców przeterminowane lekarstwa a także igły i strzykawki pochodzące z gospodarstw domowych. Sprawdź niżej wykaz aptek zaangażowanych w program.

EKOPUNKT czynny jest
w dni robocze:
poniedziałek 7:00
18:00, wtorek piątek 7:00 15:00,
w soboty: 7:00 13:00;
w niedzielę i święta nieczynne;

Do EKOPUNKTU przyjmowane są niżej wymienione odpady komunalne pochodzące z gospodarstw domowych zlokalizowanych na terenie miasta Stargard, dostarczone przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych.

 • papier i tektura,
 • szkło,
 • tworzywa sztuczne,
 • drewno,
 • odpady zielone (trawa, liście),
 • opakowania wielomateriałowe,
 • metale,
 • odpady wielkogabarytowe,
 • odpady z remontów i rozbiórek w ilości 3m3 w skali 3 lat,
 • opony,
 • popiół,
 • odzież i tekstylia.

W ramach EKOPUNKTU funkcjonuje również:

Punkt Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych (PZON), w którym przyjmowane są:

 • rozpuszczalniki,
 • kwasy,
 • alkalia,
 • odczynniki fotograficzne,
 • środki ochrony roślin I i II klasy toksyczności (bardzo toksyczne i toksyczne np. herbicydy, insektycydy),
 • lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć,
 • urządzenia zawierające freony,
 • oleje i tłuszcze inne niż wymienione w 20 01 25,
 • farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice zawierające substancje niebezpieczne,
 • detergenty zawierające substancje niebezpieczne,
 • leki cytotoksyczne i cytostatyczne,
 • baterie i akumulatory,
 • zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne,
 • drewno zawierające substancje niebezpieczne,
 • odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym
  w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu
  substancji we krwi, w szczególności igły i strzykawki.
 • odpadów z innej gminy,
 • odpadów pochodzących z nieruchomości niezamieszkałych,
 • zmieszanych odpadów komunalnych,
 • odpadów innych niż komunalne.

W stargardzkich aptekach można oddawać niepotrzebne i przeterminowane leki a także od niedawna igły i strzykawki, które pochodzą z gospodarstw domowych.

Zobacz: Wykaz aptek biorących udział w akcji

W ramach zbiórki w aptekach zbierane są niepotrzebne leki w postaci: tabletek, drażetek, ampułek w opakowaniach lub  luzem, maści, proszków, syropów, kropli, roztworów w szczelnych pojemnikach. A także igły i strzykawki czyli odpady medyczne o ostrych końcach które zostały zużyte w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi.

Nie odbieramy: aerozoli i termometrów. Odpady te można przynieść do PZON przy ul. Bogusława IV 15.

Uwaga: igły i zastrzyki nie mogą być zbierane w jednym pojemniku z lekami.

LISTA DO POBRANIA

IGŁY I ZASTRZYKI

Odpady powstające w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igły i strzykawki,  powinny być zbierane selektywnie w odrębnym specjalistycznym pojemniku na tego rodzaju odpady (pojemniki te można zakupić w niektórych aptekach oraz przez internet) lub w innym zabezpieczonym przed otwarciem pojemniku opisanym w czytelny sposób np. „IGŁY” i dostarczone do PZON lub aptek biorących udział w akcji.

CZERWONE POJEMNIKI NA ZUŻYTY SPRZĘT ELEKTRYCZNY I ELEKTRONICZNY

Do pojemników będzie można wrzucać małogabarytowe elektryczne śmieci, tj. sprzęty, których żaden z zewnętrznych wymiarów nie przekracza 50 cm, takie jak np. telefony, zegary, golarki elektryczne, wagi czy baterie.

Zużyte wielkogabarytowe sprzęty elektryczne i elektroniczne  można oddawać dzwoniąc na infolinię
572 102 102.

UWAGA! Odpadów nie należy gromadzić przy pojemnikach.

LOKALIZACJA CZERWONYCH POJEMNIKÓW NA ZUŻYTY SPRZĘT ELEKTRYCZNY I ELEKTRONICZNY (o wymiarach do 50 cm):

 • Parking Spar na os. Zachód

 • Teren naprzeciwko przychodni Magmed przy ul. Wieniawskiego

 • Teren przy ul. J.Lelewela- obok cukrowni

 • ul. Anny Jagiellonki

 • Parking przy przychodni – ul. Marii Konopnickiej

 • Teren przy wjeździe do Metalika, ul. Pierwszej Brygady

 • Osiedle Tysiąclecia – teren przy wspólnym miejscu gromadzenia odpadów

 • Duży parking przy ul. Skarbowej (za budynkiem Czarnieckiego 23)

 • Teren przy wjeździe na parking przy ul. Prządki

 • Parking przy ul. Armii Krajowej – koło kościoła

ZNAJDŹ NAJBLIŻSZY POJEMNIK