Zadania Gminy Miasto Stargard

Zarząd Usług Komunalnych w Stargardzie zarządza ogólnodostępnymi terenami miejskimi obejmującymi parki, skwery, drogi gminne, chodniki przyległe do skwerów i parków miejskich, ścieżki rowerowe przy drogach miejskich oraz place, których właścicielem jest Gmina Miasto Stargard.

Nie zarządzamy:

  • pasami dróg powiatowych, wojewódzkich i krajowych,
  • terenami Spółdzielni Mieszkaniowych,
  • Stargardzkiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego,
  • Wspólnot i prywatnych właścicieli