Odpady komunalne

Zmiany w gminnym systemie gospodarowania odpadami komunalnymi

W dniu 29 września 2020 r. na sesji Rady Miejskiej podjęte zostały uchwały wprowadzające istotne zmiany w funkcjonowaniu gminnego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Najistotniejszą jest objęcie od 1 stycznia 2021 r. gminnym systemem lokali handlowo usługowych znajdujących się w zabudowie wielorodzinnej. Objęcie gminnym systemem nieruchomości mieszanych (tj. stanowiących w części nieruchomości, na których zamieszkują

2020-10-13T10:49:11+02:0030 września 2020|Odpady komunalne|

Dziś Dzień Ziemi

22 kwietnia czyli Światowy Dzień Ziemi to święto naszej planety, mające skłonić do refleksji i pochylenia się nad losem miejsca, w którym żyjemy. Ekologiczna refleksja ma nas uchronić przed popełnianiem kolejnych błędów. W tym ważnym dniu zastanówmy się co możemy zrobić dla naszej planety. Z pozoru proste działania, takie jak: oszczędzanie wody, segregacja

2020-04-22T14:56:25+02:0022 kwietnia 2020|Odpady komunalne|

Jak postępować z odpadami w dobie koronawirusa

W czasie gdy jesteśmy zobowiązani do stosowania środków zapobiegawczych rozprzestrzenianiu się koronawirusa, powstaje dużo odpadów w postaci jednorazowych rękawiczek oraz maseczek. Powstawanie odpadów komunalnych jest nieodzownym elementem bytności człowieka. Pomimo podejmowanych działań mających na celu ograniczenie ich ilości,  nie da się w zupełności wyeliminować ich powstawania. Tym bardziej, w dobie zagrożenia epidemicznego powinniśmy

2020-04-17T19:39:24+02:0017 kwietnia 2020|Odpady komunalne|

BIOODPADY – jak segregować ?

Od 1 stycznia 2020 r. nastąpiły istotne zmiany w gminnym systemie gospodarowania odpadami komunalnymi. Najważniejszą ze zmian jest wprowadzenie nowej frakcji odpadów czyli BIOODPADÓW. Na terenie miasta Stargard BIOODPADY zbieramy w podziale na dwie frakcje: Bioodpady - odpady kuchenne – w brązowych pojemnikach, Bioodpady - odpady zielone – w brązowych workach. Odpady zielone zbieramy

2020-05-06T15:14:10+02:0019 stycznia 2020|Odpady komunalne|

Zmiany w gminnym systemie gospodarowania

ABC segregacji odpadów komunalnych po 1 stycznia 2020 r. Z dniem 6 września 2019 r. weszła w życie nowelizacja ustawy z dnia 13 września  1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, która wprowadza szereg zmian. Najważniejsze zmiany na terenie Miasta Stargard wejdą w życie od 1 stycznia 2020 r. a więc lada moment. Jakie zatem

2020-03-17T13:19:47+01:0018 listopada 2019|Odpady komunalne|

Edukacja ekologiczna dla mieszkańców Stargardu

Grupa docelowa: stowarzyszenia, związki, kluby seniora i inne grupy zrzeszające mieszkańców miasta Stargard. Zarząd Usług Komunalnych w Stargardzie, w ramach prowadzonych działań edukacyjnych oferuje możliwość przeprowadzenia prelekcji w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi. Wykaz tematów (do pobrania poniżej): „Podstawy gospodarki odpadami” , „Jak skutecznie ograniczać masę odpadów komunalnych w gospodarstwie domowym”, „Odpady problemowe  - rodzaje

2020-03-17T08:27:08+01:0016 lipca 2019|Edukacja ekologiczna, Odpady komunalne|

Zmiany w gospodarce komunalnej

Zmiany w gospodarce komunalnej, w tym zmiany limitów na odpady remontowe W dniu 26 czerwca 2019 roku opublikowane zostały w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego uchwały: UCHWAŁA NR VII/95/2019RADY MIEJSKIEJ W STARGARDZIE z dnia 28 maja 2019 r.zmieniająca uchwałę wsprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasta Stargard Szczeciński [ ZOBACZ UCHWAŁĘ

2020-03-16T16:56:58+01:0015 lipca 2019|Odpady komunalne|

Stargard testuje zbieranie bioodpadów

Zmiany, zmiany, zmiany… Początek 2020 r. to to początek zmian w gminnym systemie gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie naszego miasta, które z pewnością nie umkną uwadze mieszkańców Stargardu. Związane jest to ze zbiórką selektywną odpadów powstających w naszych gospodarstwach domowych. Dziś, z odpadów wysegregowujemy surowce wtórne w postaci makulatury, papieru, opakowań z tworzyw sztucznych

2020-03-16T16:24:27+01:0028 kwietnia 2019|Odpady komunalne|

Stargard Eco – Run – Spędź niedzielę z Ekologią

Stargard ECO - RUN - 28 kwietnia 2019 r.  Zarząd Usług Komunalnych w Stargardzie wspólnie ze stowarzyszeniem „Stargard.Ja się nie ścigam” oraz partnerami: Miastem Stargard,  STC Stargard, grupą „Uwaga śmieciarka jedzie – Stargard”, MPGK Sp. z o.o. i Wodzirejem Norbertem Śliwą zapraszają mieszkańców miasta do udziału w wydarzeniu „Stargard Eco Run”, które odbędzie się

2020-03-16T16:18:27+01:0025 kwietnia 2019|Edukacja ekologiczna, Odpady komunalne|

23 stycznia – Dzień bez opakowań foliowych

Dzień 23 stycznia to dzień bez opakowań foliowych. Głównym celem ustanowienia tego dnia jest zwrócenie uwagi na problemy związane  z nieodpowiedzialnym postępowaniem z tworzywami sztucznymi. Wspólnym celem wszystkich ludzi powinny stać się działania mające na celu ograniczenie ilości plastiku, który trafia na składowiska odpadów, a przede wszystkim  ograniczanie masy odpadów w życiu codziennym. Jak

2020-03-16T16:03:39+01:0023 stycznia 2019|Edukacja ekologiczna, Odpady komunalne|
Przejdź do góry