Od 1 stycznia 2020 r. nastąpiły istotne zmiany w gminnym systemie gospodarowania odpadami komunalnymi. Najważniejszą ze zmian jest wprowadzenie nowej frakcji odpadów czyli BIOODPADÓW.

Na terenie miasta Stargard BIOODPADY zbieramy w podziale na dwie frakcje:

  • Bioodpady – odpady kuchenne – w brązowych pojemnikach,
  • Bioodpady – odpady zielone – w brązowych workach.

Odpady zielone zbieramy tak jak dotychczas.

Nowością są odpady kuchenne, które od 1 stycznia 2020 r. musimy wydzielać i zbierać odrębnie do brązowych pojemników.

Każda nieruchomość została wyposażona w brązowy pojemnik o pojemności 120dm3 lub 240 dm3 , do którego zobowiązani jesteśmy wrzucać wyodrębnione ze strumienia odpadów resztki jedzenia, owoce, warzywa, a w tym np. części zielone, obierki, skórki, skorupki od jajek, ogryzki czyli wszystko co można poddać kompostowaniu.

Pamiętajmy, że  odpady te należy wyrzucać bez opakowań (bez woreczków, folii, tacek itp.).

Do brązowego pojemnika zdecydowanie nie wolno również wlewać płynnych odpadów kuchennych (np. zupy, sosów mięsnych, oleju jadalnego) ani wrzucać mięsa, wędlin, ryb i kości.

Segregacja bioodpadów

Segregacja odpadów po nowemu

POJEMNIK/WOREK NIEBIESKI

WRZUCAMY: suchy papier, tektura, gazety, czasopisma, torby papierowe, zeszyty, złożone kartony

POJEMNIK/WOREK ZIELONY

WRZUCAMY: szklane opakowania,  np. słoiki i butelki (bez zakrętek i zawartości)

POJEMNIK/WOREK ŻÓŁTY

WRZUCAMY: opakowania z tworzyw sztucznych, np. butelki, reklamówki, worki foliowe, opakowania wielomateriałowe: np. kartony po soku lub mleku, puste puszki, plastikowe zakrętki i kapsle

POJEMNIK BRĄZOWY

WRZUCAMY: stałe odpady kuchenne w postaci resztek żywności, np. owoce i warzywa, ogryzki, obierki, skorupki jajek, torebki od herbaty, stare pieczywo, inne przeterminowane artykuły spożywcze bez opakowań.

UWAGA: zakazuje się wrzucania opakowań, odpadów w postaci wędlin, mięsa, kości i ryb oraz produktów płynnych, np. zupy.

WOREK BRĄZOWY

WRZUCAMY: odpady zielone w postaci drobnych gałązek, kwiatów, trawy i liści

Zwolnienie z części opłaty za kompostowanie odpadów dla zabudowy jednorodzinnej:

Właściciele nieruchomości jednorodzinnych kompostujący bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym, mogą skorzystać ze zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 4,00 zł.

Co się stanie gdy będę korzystać z ulgi?

  • z nieruchomości zostanie odebrany pojemnik brązowy,
  • nie będą dostarczane, ani odbierane worki brązowe,
  • odpady, których nie da się kompostować w przydomowym kompostowniku (np. gałęzie, krzewy, drzewka) będą mogły być samodzielnie zawiezione do EKOPUNKTU przy ul. Bogusława IV 15.