Dzień 23 stycznia to dzień bez opakowań foliowych. Głównym celem ustanowienia tego dnia jest zwrócenie uwagi na problemy związane  z nieodpowiedzialnym postępowaniem z tworzywami sztucznymi. Wspólnym celem wszystkich ludzi powinny stać się działania mające na celu ograniczenie ilości plastiku, który trafia na składowiska odpadów, a przede wszystkim  ograniczanie masy odpadów w życiu codziennym. Jak to zrobić? Na przykład używając podczas zakupów toreb wielokrotnego użytku zamiast reklamówek jednorazowych.

Świętuj Dzień Bez Opakowań Foliowych razem z Zarządem Usług Komunalnych w Stargardzie!

Przez cały tydzień słuchaj Twojego Radia 90,3 FM – na słuchaczy czekają niespodzianki, m.in. eko – kalendarz i torby wielokrotnego użytku, a w dniu 23 stycznia będzie można dowiedzieć się znacznie więcej na tematy związane z problematyką niefrasobliwego używania i pozbywania się tworzyw sztucznych.

Produkcja plastiku

W samej Polsce roczna produkcja tworzyw sztucznych sięga 2,5 mln ton.

Tylko w Warszawie dziennie zużywa się 1,8 mln szt. torebek foliowych z czego większość trafia na składowisko.

Tworzywa sztuczne są bardzo popularne. Ok 60% wykorzystywanych jest w przemyśle spożywczym, ale również w budownictwie, przemyśle medycznym, samochodowym itp. Nieprzemyślane postępowanie z plastikiem wiąże się z dużym obciążeniem środowiska. Dlatego tak ważne jest abyśmy ograniczali ilość powstających odpadów w życiu codziennym oraz segregowali odpady.

Segregując tworzywa sztuczne:

  • chronimy nieodnawialne naturalne zasoby Ziemi. Czy wiedziałeś, że niektóre komponenty tworzyw sztucznych powstają z ropy naftowej?
  • nie dewastujemy przyrody, aby te surowce wydobyć;
  • oszczędzamy na kosztach produkcji;
  • zmniejszamy ilość odpadów wywożonych na wysypiska.

Plastik w warunkach naturalnych ulega bardzo wolnemu rozkładowi. Trwa to kilkaset lat.

Z uwagi na nasze zdrowie i na dobro środowiska segregacja odpadów powinna stać się zasadą. Tym bardziej, że można je przetworzyć i nadać im nowe życie. Starajmy się ograniczać powstawanie odpadów. Możemy zacząć to robić od prostych czynności. Co zatem robić?

  • unikajmy plastikowych produktów oraz dodatkowych opakowań,
  • na zakupy zawsze zabierajmy torbę wielokrotnego użytku,
  • nie używajmy plastikowych jednorazówek,
  • segregujmy odpady. Najważniejsze, aby plastik trafił do recyklingu.

KLASYFIKACJA ODPADÓW DO RECYKLINGU

W przypadku odpadów opakowaniowych, odpady nadające się do recyklingu zostały oznaczone specjalnym międzynarodowym symbolem  – wstęgą Möbiusa, która składa się z trzech strzałek ułożonych w trójkąt, gdzie w środku może znajdować się cyfra i napis, który oznacza nazwę surowca użytego do produkcji danego opakowania.

Trzy strzałki oznaczają kolejno:
– zbieranie,
– przetworzenie na nowy produkt,
– ponowny zakup przez konsumenta,

Wszystkie opakowania opatrzone tym znakiem należy wysegregować do właściwych pojemników.

Wyselekcjonowane odpady stanowią wartościowe surowce wtórne, które po przetworzeniu zyskają „drugie życie”.