Zmiany, zmiany, zmiany…

Początek 2020 r. to to początek zmian w gminnym systemie gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie naszego miasta, które z pewnością nie umkną uwadze mieszkańców Stargardu. Związane jest to ze zbiórką selektywną odpadów powstających w naszych gospodarstwach domowych. Dziś, z odpadów wysegregowujemy surowce wtórne w postaci makulatury, papieru, opakowań z tworzyw sztucznych i opakowań szklanych. Dzięki temu nie trafiają one na składowisko odpadów i mogą zostać poddane recyklingowi. Korzyści z segregacji jest jednak znacznie więcej, począwszy od globalnych: takich jak ochrona środowiska i oszczędzanie zasobów naturalnych ziemi, a skończywszy na osobistych: czyli oszczędności finansowej, a co ważniejsze: ochronie zdrowia. Dziś nikomu nie są obce takie kolory jak: niebieski, żółty i zielony. Mieszkańcy przyzwyczaili się już do tego, że do takich kolorowych pojemników wrzucamy cenne surowce wtórne. Od 2020 r. będziemy zbierali również rozszerzoną frakcję odpadów biodegradowalnych, tzn. oprócz trawy i liści (które są odbierane w ramach systemu od lipca 2013 r.) również odpady kuchenne.

Na osiedlu Pyrzyckim już pojawiły się nowe, brązowe pojemniki

Wprawdzie jeszcze zmiany nie są wprowadzane, ale już w pełni trwają przygotowania do 2020 r. Z tego też powodu, chętni mieszkańcy osiedla Pyrzyckiego jako pierwsi otrzymali możliwość przetestowania zbierania nowej frakcji odpadów. Ich działania i spostrzeżenia pomogą w tworzeniu sprawnego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie naszego miasta. W testowym zbieraniu odpadów biodegradowalnych bierze udział blisko 1200 gospodarstw domowych w zabudowie zarówno jednorodzinnej oraz wielorodzinnej.

Okres testowy rozpoczął się z początkiem lutego i potrwa kilka miesięcy. Mieszkańcy zostali wyposażeni w dodatkowe pojemniki w kolorze brązowym oznaczone specjalnymi naklejkami z opisem odpadów. Do tych pojemników  mają być wysegregowywane odpady kuchenne.

Co zatem powinno trafić do takiego pojemnika?

W naszych domach powstaje mnóstwo odpadów, które są kwalifikowane jako biodegradowalne i mogą być wykorzystane jako materiał do wytwarzania wysokiej jakości produktu w postaci kompostu. Są to resztki jedzenia, owoce, warzywa, a w tym np. części zielone owoców i warzyw, obierki, skórki, skorupki od jajek, ogryzki, ale także np. zwiędnięte kwiaty z wazonu, czy ręcznik papierowy, którym wytarto rozlaną wodę lub zupę. Innymi słowy wszystko co można poddać kompostowaniu, ale co najważniejsze, odpady kuchenne należy wyrzucać bez opakowań.

Do brązowego pojemnika zdecydowanie nie wolno wlewać płynnych odpadów kuchennych (np. zupa sosy mięsne, olej jadalny) ani wrzucać mięsa, wędlin, ryb i kości. Te powinny trafić do odpadów zmieszanych. Nie powinny się tu również znaleźć worki foliowe, jednorazowe reklamówki używane niejednokrotnie do pakowania odpadów, czy odpady związane z hodowlą zwierząt (odchody zwierzęce, żwirek, trociny itd.)

Mieszkańcy widzą sens segregacji odpadów

Takie głosy docierają do Zarządu Usług Komunalnych w Stargardzie. To zdecydowanie dobra prognoza dla przyszłości naszego środowiska, a zacząć musimy od własnego domu. Coraz więcej osób zdaje sobie sprawę z tego, że przecież w każdym gospodarstwie domowym powstają odpady i tylko od nas samych zależy jak wiele tych odpadów powstanie, jak wiele odpadów trafi na składowisko odpadów i ile z nich zostanie poddanych recyklingowi. Najważniejsza jest zmiana sposobu myślenia i to aby zobaczyć w odpadach surowce wtórne.

Jesteśmy nie tylko zobowiązani do tego aby od stycznia 2020 r. wejść na wyższy poziom segregacji, ale mentalnie jesteśmy do tego gotowi. Świadczy o tym pierwszy okres testowy zbierania odpadów biodegradowalnych. W lutym i marcu zauważalny był progres wysegregowywanych odpadów.

Początki nie były łatwe, ale też nikt nie zakładał, że będzie łatwo. Wspólnie wdrażamy zmiany systemowe i wspólnie bierzemy w nich udział. To jest niesamowite, że mieszkańcy miasta tak chętnie przystąpili do testowego zbierania odpadów kuchennych i że chcą uczestniczyć w tworzeniu tego systemu. Jak z każdą nowością i tu pojawiły się problemy, ale wszystko jest do wypracowania i organizacji.

Na jakie problemy natknęli się „testowi mieszkańcy” i jak je rozwiązać ?

Nieprzyjemne zapachy – to problem, z którym zetknęli się tylko ci mieszkańcy, którzy w swoich mieszkaniach odpady kuchenne zbierali do szczelnych, pozamykanych pojemników. Okazuje się bowiem, że ten rodzaj odpadów potrzebuje powietrza. W warunkach beztlenowych dochodzi do procesów, którym towarzyszy odór. Dotyczy to również odpadów zmieszanych.

Zabrudzenie pojemnika – odpady w pojemnikach brązowych powinny być zbierane luzem, w woreczkach papierowych, ewentualnie w specjalistycznych woreczkach biodegradowalnych. Te jednak trudno dostać. Jak zatem poradzić sobie z taką niedogodnością? Małe pojemniczki na odpady kuchenne (te w naszych domach) można wyłożyć gazetą (bez kolorowego druku), odpady można zbierać w woreczkach papierowych lub w zwykłym worku na śmieci, ale… Tu trzeba jednak spełnić pewien ważny warunek. Zbierając odpady kuchenne w domu w worku na śmieci przy wyrzucaniu tych odpadów do brązowego pojemnika należy pamiętać aby odpady wysypać z tego worka, a sam brudny worek wyrzucić do odpadów zmieszanych. To ważne, ponieważ worki te nie spełniają warunków biodegradowalności i nie mogą trafić do kompostowania .

Opakowania żywności – ten odpad zdecydowanie nie może znaleźć się w odpadach biodegradowalnych. Do pojemników brązowych należy wyrzucać wyłącznie resztki żywności bez opakowań.

Po ponad dwóch miesiącach testowego odbioru odpadów kuchennych można stwierdzić, że mieszkańcy coraz lepiej radzą sobie z segregacją tej frakcji. Coraz mniej również w pojemnikach brązowych jest odpadów, które nie powinny się tam znaleźć. A bywało różnie. W lutym pojawiła się tam kurtka, worki foliowe, a nawet garnek. Mieszkańcy mają również coraz mniej wątpliwości co powinno trafić do brązowego pojemnika.

Zmiany nas nie ominą…

Konieczność segregacji dodatkowej frakcji odpadów wynika z Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 29.12.2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów (Dz.U. z 2017 r. poz. 19 ze zm.) W planach rządowych są również zmiany ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, które dotyczyć mają m.in. zorganizowania selektywnej zbiórki bioodpadów stanowiących odpady komunalne. Z tego też powodu Gmina Miasto Stargard rozpoczęła przygotowania do organizacji odbioru tej frakcji odpadów począwszy od 1 stycznia 2020 r. Przygotowujmy się zatem wspólnie do czekających nas zmian i odpowiedzialnie postępujmy z naszymi odpadami zaczynając od ograniczania masy odpadów w naszych domach oraz od segregacji.