Grupa docelowa: stowarzyszenia, związki, kluby seniora i inne grupy zrzeszające mieszkańców miasta Stargard.

Zarząd Usług Komunalnych w Stargardzie, w ramach prowadzonych działań edukacyjnych oferuje możliwość przeprowadzenia prelekcji w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi. Wykaz tematów (do pobrania poniżej):

  1. „Podstawy gospodarki odpadami” ,
  2. „Jak skutecznie ograniczać masę odpadów komunalnych w gospodarstwie domowym”,
  3. „Odpady problemowe  – rodzaje i sposób postępowania”,
  4. „Odpady powstające na Rodzinnych Ogrodach Działkowych”.

Celem wykładów jest propagowanie wiedzy z zakresu właściwego gospodarowania odpadami komunalnymi, w kontekście przepisów obowiązujących na terenie Miasta Stargard, jako istotnego czynnika wpływającego na środowisko, w którym żyjemy. W trakcie zajęć uczestnicy dowiedzą się dlaczego należy ograniczać masę odpadów w życiu codziennym, jakie zagrożenia płyną z niewłaściwego postępowania z odpadami oraz jak poprzez segregację odpadów wpływamy na ochronę środowiska naturalnego oraz jego zasobów.

Przyjmowanie zgłoszeń: w sposób ciągły.

Liczba godzin edukacyjnych jest ograniczona. W związku z tym dokonanie zgłoszenia nie gwarantuje realizacji zajęć. Po dokonanym zgłoszeniu realizacja będzie uzgodniona telefonicznie.

Lokalizacja: w zależności od wielkości grupy:

  • do 12 osób – w siedzibie ZUK lub w sali udostępnionej przez Zgłaszającego,
  • powyżej 12 osób: w sali udostępnionej przez Zgłaszającego.

DO POBRANIA

Wykaz tematów
Zgłoszenie grupy