W dniu 8 lipca 2017 r. odbyła się pierwsza impreza w ramach Wakacyjnego Eko-Festynu – „Zielonym do góry”. Festyn zorganizowało Stargardzkie Centrum Kultury na trenie Teatru Letniego w Parku Chrobrego.

Zarząd Usług Komunalnych w Stargardzie, w ramach współpracy z SCK, przeprowadził prelekcję dotyczącą ochrony środowiska, segregacji odpadów i ograniczania masy odpadów komunalnych. Dla dzieci przygotowano naklejki motywacyjne i książeczki pt. „Ekomisja Detektywa Stargusia”.

Podczas prelekcji przedstawiono korzyści płynące z segregacji odpadów, którymi są:

  • Zmniejszanie ilości odpadów trafiających na składowiska.
  • Ochrona naturalnych zasobów ziemi takich jak: ropa naftowa, złoża metali, czy drzewa.
  • Zmniejszenie kosztów wytwarzania nowych produktów z odpadów względem produkcji nowych produktów z materiałów pierwotnych, co z korzyścią wpływa na ochronę środowiska.

Po zakończeniu prelekcji, w ramach podsumowania wiedzy z zakresu segregacji odpadów – zorganizowano konkurs z atrakcyjnymi nagrodami rzeczowymi wśród mieszkańców, który cieszył się sporym zainteresowaniem. Konkurs pokazał, że mieszkańcy naszego miasta niezależnie od wieku mają dużą wiedzę w zakresie segregacji odpadów oraz świadomość ekologiczną co bardzo cieszy i napawa optymizmem w kontekście planowanego do 2020r. sukcesywnego zwiększania poziomów odzysku i recyklingu odpadów komunalnych.

Pełna relacja z festynu na Stronie Stargardzkiego Centrum Kultury TUTAJ