Sukcesem zakończył się organizowany w ramach Green Week 2018 „Stargard Eco – Run”

W dniu 22.04.2018 r. obchodziliśmy Dzień Ziemi. Z tej okazji, Zarząd Usług Komunalnych w Stargardzie przy współudziale stowarzyszenia „Stargard. Ja się nie ścigam” oraz Urzędu Miejskiego zorganizował festyn połączony z propagowaniem aktywnego trybu życia oraz zbieraniem odpadów niebezpiecznych i plastikowych nakrętek.

Wydarzenie to zostało zakwalifikowane do wydarzeń partnerskich Zielonego Tygodnia Unii Europejskiej (Green Week 2018). Główne wydarzenia organizowane przez Komisję Europejską będą odbywały się w terminie 21-25 maja, natomiast kraje członkowskie mogły składać wnioski i zgłaszać swoje wydarzenia, które będą organizowane pod patronatem UE Green Week 2018 w terminie od 21 kwietnia do 10 czerwca 2018 r.

Stargard Eco Run miał na celu przede wszystkim edukację ekologiczną w zakresie właściwego postępowania z odpadami komunalnymi, ale również stanowił idealną okazję do integracji w działaniach ekologicznych. W wydarzeniu wzięło udział ok 100 biegaczy, którzy pokonali trasę o długości 2,4 km od Parku Chrobrego do Parku Panorama. Mieszkańcy, którzy nie brali udziału w biegu stawili się ochoczo w Parku Panorama i aktywnie uczestniczyli w organizowanym tam ognisku z kiełbaskami oraz w konkursie ekologicznym.
Uczestnicy otrzymali ekologiczne upominki, które mamy nadzieję, będą im przypominały o tym jak ważne są działania na rzecz naszego środowiska.  Łącznie w wydarzeniu wzięło udział ok. 150 osób.

W obydwu parkach prowadzona była zbiórka odpadów niebezpiecznych, podczas której zebrano 15 kg baterii oraz 35 kg drobnych odpadów elektrycznych i elektronicznych. Zbierano również plastikowe nakrętki, które zostaną przekazane na pomoc małej Kornelce.

Bardzo serdecznie dziękujemy Urzędowi Miejskiemu oraz stowarzyszeniu Stargard. Ja się nie ścigam, za pomoc w organizacji wydarzenia oraz Straży Miejskiej i Harcerskiemu Klubowi Ratowniczemu „Stargard”, a także sponsorom „Stargard Eco Run”, bez których to wydarzenie nie mogłoby się odbyć. A są to:

1) Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.,
2) Zakład Zagospodarowania Odpadów Stargard Sp. z o.o.,
3) Sieć sklepów Netto,
4) Elektra Hurtownia,
5) Dylex Koncentraty do produkcji lodów,
6) Piekarnia S.C. Kamila Podgórska i Damian Kozubek,
7) Studio Fotograficzne Martyna i Rafał.