Stargardzkie projekty edukacji ekologicznej na skalę europejską 23 kwietnia:
Śladami Odpadów – wycieczka na Łęczycę

Komisja Europejska zakwalifikowała drugi projekt przesłany przez Zarząd Usług Komunalnych w Stargardzie jako wydarzenie partnerskie europejskiego Zielonego Tygodnia. Jest to wydarzenie pn.: ‘Śladami odpadów – wycieczka na Łęczycę”.

Organizowana wycieczka dla mieszkańców miasta na Regionalną Instalację Przetwarzania Odpadów Komunalnych  do Łęczycy ma na celu przede wszystkim edukację ekologiczną w zakresie właściwego postępowania z odpadami komunalnymi, ale również stanowi idealną okazję do integracji w działaniach ekologicznych.

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc – w wycieczce wezmą udział mieszkańcy, którzy okażą się (bezpłatnymi) wejściówkami na przejazd, które można będzie otrzymać za pośrednictwem Twojego Radia 90,3 FM. Szczegóły dotyczące wyjazdu zostaną przekazane uczestnikom wraz z biletami.

Zobacz jak otrzymać bezpłatne wejściówki

Wszystkich mieszkańców Stargardu serdecznie zapraszamy do udziału w wydarzeniach organizowanych w ramach Zielonego tygodnia UE.

Dla uczestników przygotowano ekologiczne upominki.

Bądź świadomym mieszkańcem Stargardu.  Zobacz jaką drogę przebywa odpad  zanim trafi do przetworzenia i recyklingu.
23 kwietnia pojedź z nami do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Łęczycy

Szczegóły dotyczące wyjazdu na Łęczycę (do pobrania):
Regulamin wyjazdu