Na dworze jest coraz zimniej, rozpoczął się sezon grzewczy, a to niestety związane jest z dodatkowymi kosztami. Chcąc „oszczędzić” niektórzy posuwają się do skrajnie nieodpowiedzialnych praktyk, czyli zastępowania materiału opałowego odpadami.

Czy to jednak rzeczywiście oszczędność, czy może generowanie innych – znacznie wyższych kosztów?

Na to pytanie będziemy starali się odpowiedzieć.

Dlaczego nie wolno spalać odpadów w przydomowych piecach?

Najprościej mówiąc: piece przydomowe spalają w zbyt niskiej temperaturze (od 200 do 500 stopni).
W przypadku spalania odpadów – jest to za niska temperatura, aby zneutralizować substancje szkodliwe i rakotwórcze. Aby spalanie odpadów odbywało się w odpowiednich warunkach muszą zaistnieć jednocześnie trzy czynniki: kominy takich pieców muszą być odpowiednio wysokie, na kominach muszą być założone specjalistyczne filtry, a spalanie musi odbywać się w temperaturze odpowiednio wysokiej (1000 stopni). Po spaleniu następuje dodatkowe przepalanie w temperaturze 1200 stopni. Takich warunków nasze przydomowe piece nie są w stanie zapewnić.

Moje śmieci, mój piec, moja sprawa.

Nie prawda. To nasza wspólna sprawa. W dymie kominowym znajdują się substancje szkodliwe takie jak : tlenek i dwutlenek węgla, dwutlenek siarki, metale ciężkie, cyjanowodór, chlorowodór, czy kadm. Oddychać tym będziemy wszyscy, nie tylko osoba spalająca odpady.

Poza tym, odpady spalane w piecach domowych mogą prowadzić do pożarów lub zaczadzeń w wyniku zatkania przewodów  kominowych przez sadzę.

Wpływ substancji szkodliwych zawartych w dymie kominowym:

 • podczas spalania odpadów z tworzyw sztucznych (tj. butelki PET, woreczki foliowe), do powietrza wraz z dymem emitowane są rakotwórcze dioksyny , które wywołują choroby nowotworowe, choroby układu oddechowego oraz alergie,
 • dwutlenek siarki (SO2), powoduje trudności w oddychaniu u ludzi i zwierząt, u roślin powoduje obumieranie w wyniku zaniku chlorofilu, przez zjawisko kwaśnych deszczy powoduje zakwaszanie gleby;
 • tlenek azotu ( NOx)- przyczynia się do zapalenia płuc, czy bronchitu, u roślin natomiast powoduje uszkodzenia liści;
 • tlenek węgla (CO)- jest trujący dla ludzi i zwierząt wpływając negatywnie na układ nerwowy i układ krążenia. Pył odkładając się w glebie powoduje zanieczyszczenie roślin metalami ciężkimi.

Wiedząc  już jakie zagrożenia niesie ze sobą spalanie odpadów – postępujmy z nimi w sposób odpowiedzialny i zgodny z przepisami. Nieodpowiedzialna „oszczędność” na materiale opałowym poprzez zastępowanie go odpadami, najczęściej wiąże się z innymi kosztami: utratą zdrowia i potężnymi kosztami leczenia. Niestety w ten sposób „płacą” nie tylko spalający odpady, ale i osoby zmuszane do oddychania zanieczyszczonym powietrzem czyli my wszyscy. Zdrowie i życie to najwyższy koszt za pozorne oszczędności.

Jeżeli wiesz, że ktoś stosuje proceder spalania odpadów– koniecznie zgłoś to do Straży Miejskiej (tel. 986). Zrób to w interesie własnym i swoich najbliższych. Nie pozwól aby ktoś truł Ciebie i Twoją rodzinę.

Zabrania się palenia w piecu:

 • plastikowych pojemników  i butelek PET,
 • opon oraz innych odpadów gumowych,
 • przedmiotów z tworzyw sztucznych,
 • elementów  drewnianych  zabezpieczonych lakierem lub innymi chemicznymi substancjami,
 • sztucznej skóry,
 • opakowań po  farbach i lakierach,
 • opakowań po rozpuszczalnikach lub środkach ochrony roślin,
 • plastikowych toreb z polietylenu.

Dopuszczalne i  bezpiecznie dla środowiska i człowieka jest spalanie:

 • papieru, tektury i drewna,
 • kory i korka,
 • trocin, wiórów i ścinek.

Pamiętaj: Termiczne przekształcanie odpadów prowadzi się wyłącznie w spalarniach odpadów lub we współspalarniach odpadów. Mieszkańcy nie mogą spalać odpadów.

Za palenie śmieci grozi kara aresztu lub grzywny do 5 tysięcy złotych.