Mieszkańcy Stargardu poznali RIPOK i dowiedzieli się jak ważne jest właściwe postępowanie z odpadami

W dniu 22.04.2018 r. obchodziliśmy Dzień Ziemi. Z tej okazji, Zarząd Usług Komunalnych w Stargardzie organizował szereg działań mających przybliżyć mieszkańcom Stargardu wiedzę na temat ekologii i ochrony środowiska. Z tej właśnie okazji, w dniu 23 kwietnia została zorganizowana wycieczka do Łęczycy na Regionalną Instalację Przetwarzania Odpadów Komunalnych, w której udział wzięły 52 osoby w podziale na dwie grupy wyjazdowe.

Wydarzenie pod nazwą  „Śladami odpadów – wycieczka na Łęczycę” zostało zakwalifikowane do wydarzeń partnerskich Zielonego Tygodnia Unii Europejskiej (Green Week 2018). Główne wydarzenia organizowane przez Komisję Europejską będą odbywały się w terminie 21-25 maja, natomiast kraje członkowskie mogły składać wnioski i zgłaszać swoje wydarzenia, które będą organizowane pod patronatem UE Green Week 2018 w terminie od 21 kwietnia do 10 czerwca 2018 r.

Organizacja wydarzenia pod hasłem: „Śladami odpadów – wycieczka na Łęczycę” miała na celu przede wszystkim edukację ekologiczną w zakresie właściwego postępowania z odpadami komunalnymi, ale również stanowiła idealną okazję do integracji w działaniach ekologicznych.

Mieszkańcy miasta dowiedzieli się jak ważną rolę w gospodarce odpadami spełnia Regionalna Instalacja Przetwarzania Odpadów Komunalnych, mieli okazję przekonać się o tym jak istotne jest właściwe postępowanie z odpadami nie tylko z punktu widzenia ekologii, ale również z punktu widzenia bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników ZZO Stargard. Okazuje się bowiem, że najniebezpieczniejsze wypadki na instalacji to zakłucie igłą, którą ktoś bezmyślnie wyrzucił do odpadów zmieszanych. Koszty badania i leczenia pracowników są bardzo wysokie, ale mimo wszystko,  przy stresie na jaki narażeni są pracownicy wydają się niewielką ceną. Najważniejsze bowiem jest zdrowie i życie.  Z takim przesłaniem wycieczkę po instalacji oprowadzał Pan Bartosz Rudnicki – Zastępca Prezesa Zarządu spółki z o.o. Zakład Zagospodarowania Odpadów Stargard.

Uczestnicy dowiedzieli się jaki jest średni czas biodegradacji odpadów powstających w gospodarstwach domowych, dlaczego segregacja odpadów jest taka ważna oraz jak właściwie segregować odpady i jak przygotowywać je do odbioru. Właściwe postępowanie z odpadami jest niezwykle istotne nie tylko dla środowiska, ale również dla naszego zdrowia i życia.

Na koniec, uczestnicy otrzymali ekologiczne upominki, wśród których znalazły się plastikowe specjalistyczne pojemniczki na odpady w postaci zużytych igieł. Wszyscy zgodnie potwierdzili, że warto było wziąć udział w tym wydarzeniu ponieważ zdobyta w taki sposób wiedza przyczyniła się do podniesienia świadomości ekologicznej.

Dziękujemy uczestnikom wydarzenia, za aktywny udział i cenne uwagi i pytania, oraz Zakładowi Zagospodarowania Odpadów Stargard Sp. z o.o. za pomoc w organizacji wydarzenia i ciekawy sposób przedstawienia istotnych zagadnień związanych z gospodarką odpadami.