Podsumowanie edukacji ekologicznej w szkołach i przedszkolach

W czerwcu zakończyły się lekcje ekologiczne prowadzone w roku szkolnym 2016/2017 w stargardzkich szkołach podstawowych i przedszkolach.

Zarząd Usług Komunalnych w Stargardzie w marcu rozpoczął prowadzenie akcji edukacyjnej wśród dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym. Przeprowadzane były głównie pogadanki oraz zajęcia praktyczne przy wykorzystaniu prezentacji tematycznych, pracy twórczej dzieci, ulotek, książeczek i innych pomocy. Przeprowadzono zajęcia w ponad 80 grupach dzieci w wieku 3-6 oraz w klasach I-III i IV-VI. Łącznie w lekcjach wzięło udział 1660 uczniów i przedszkolaków.

Dzieci po zajęciach otrzymały książeczki edukacyjne o Detektywie Stargusiu i naklejki motywacyjne. W trakcie zajęć uczestnicy uczyli się jak prawidłowo segregować odpady zgodnie ze sposobem obowiązującym w Stargardzie. Dowiedzieli się również jak ograniczać ilość odpadów w codziennym życiu.

Ponadto, w dniu 26 kwietnia 2017 r. w Zespole Szkół nr 5 w Stargardzie odbył się XXII Turniej Przyrodniczy Szkół gimnazjalnych i konferencja metodyczna nauczycieli, w której również aktywnie udział wziął Zarząd Usług Komunalnych w Stargardzie. W ramach prowadzonej przez ZUK edukacji ekologicznej przeprowadzona została prelekcja dla uczniów gimnazjów stargardzkich oraz nauczycieli biologii i przyrody. Tematyka prelekcji obejmowała: powstawanie odpadów, wytwarzanie nowych produktów z surowców pierwotnych oraz z recyklingu, spalanie odpadów, segregację i korzyści z niej płynące.

Dziękujemy za zainteresowanie oraz aktywny udział dzieci w zajęciach.

Mamy nadzieję, że przekazana wiedza okaże się owocna i wszyscy wspólnie z pełną odpowiedzialnością i świadomością będziemy dbać
o nasze środowisko segregując odpady i ograniczając ich masę.

W kolejnych latach również planowane będą zajęcia ekologiczne. O szczegółach dotyczących ich przebiegu będziemy informować między innymi na naszej stronie internetowej w następnym roku szkolnym.