Wielki finał!  30 Akcja Sprzątania Świata w całej Polsce odbędzie się w dniach 15 -17 września br. Akcja kierowana jest do wszystkich – dzieci, dorosłych oraz seniorów. W tym roku również Stargard weźmie w niej udział. Do wielkiego sprzątania naszego miasta, Zarząd Usług Komunalnych w Stargardzie zaprosił stargardzkie szkoły, przedszkola. Uczestnicy akcji wyposażeni w worki i jednorazowe rękawiczki w dniu 15 września będą sprzątać wyznaczone miejsca na terenie Stargardu.

Celem tegorocznej akcji jest zachęcanie do podejmowania działań, dzięki którym nauczymy się nie tworzyć niepotrzebnych odpadów i będziemy stawać się coraz bardziej odpowiedzialnymi konsumentami, a w konsekwencji dzięki temu nie będziemy zaśmiecać
i niszczyć środowiska. Również ważną rzeczą jak nieśmiecenie i sprzątanie jest zmiana naszych indywidualnych nawyków np. rezygnacja z jednorazowych plastików. Zatem zachęcamy wszystkich do promowania „nieśmiecenia” np. poprzez stosowanie wielorazowych produktów, do sprzątania cennych przyrodniczo terenów publicznych lub do segregacji odpadów komunalnych.

Więcej informacji na stronie Fundacji Nasza Ziemia:

https://sprzatanieswiata.pl/