Prace w drzewostanie cmentarza przy ul. Kościuszki w Stargardzie zostały dofinansowane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie. Zarząd Usług Komunalnych na przestrzeni 2021 i 2022 r. wykonał szczegółową inwentaryzację drzewostanu i na jej podstawie poddał cięciom pielęgnacyjnym 467 drzew. Łączne, poniesione  nakłady na to zadanie to 283 867,20 zł.

Prace otrzymały dofinansowanie w wysokości 140 227,20 zł.

Nie jest to jeszcze koniec prac pielęgnacyjnych, drzewostan kolejnych kwater będzie sukcesywnie poddawany cięciom w kolejnych latach.