Od dzisiaj do końca lipca, w Parku Chrobrego, można oglądać tablice z eko-wystawą plenerową poświęconą ekologii, Gospodarce Obiegu Zamkniętego, a także maksymalnemu wykorzystaniu surowców wtórnych w życiu codziennym.

Wystawa składa się z 14 tablic. Każda z nich zawiera nie tylko niezbędne informacje np. jak segregować poszczególne frakcje odpadów i jak postępować z odpadami, ale także mnóstwo ciekawostek oraz Eko-rady na odpady.

Niezmiennie od wielu lat prowadzimy szereg działań informacyjno—edukacyjnych na kilku płaszczyznach promując Gospodarkę Obiegu Zamkniętego. Przygotowana ekspozycja ukierunkowana jest na podnoszenie świadomości ekologicznej i zmianę sposobu myślenia o surowcach wtórnych. Robimy wszysto, by uwrażliwić całą społeczność miasta na ochronę środowiska i jego potrzeby, przekazując dobre praktyki, które zaowocują w przyszłości. Wierzymy, że mieszkańcy przełożą zdobytą wiedze na indywidualne działania mające na celu poprawę jakości środowiska i ograniczenie jego degradacji, a tym samym poprawią swój własny comfort.

Zachęcamy do odwiedzin naszych stargardzkich parków a w szczególności Parku Chrobrego gdzie można obejrzeć ekspozycję.