Harmonogramy odbioru

Właściciele nieruchomości zobowiązani są przekazywać odpady komunalne z nieruchomości do odbioru z częstotliwością zapewniającą nieprzepełnianie pojemników oraz niedopuszczenie do rozkładu zgromadzonych odpadów. 

Minimalne częstotliwości opróżniania pojemników zostały określone w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasta Stargard

 

Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych z terenu nieruchomości

 

Lp.

Rodzaj odpadu

Minimalna częstotliwość odbioru odpadów

Miejsce odbioru odpadów

1

Odpady niesegregowane zmieszane

nie rzadziej niż jeden raz w tygodniu

 

 

wskazane przez właściciela nieruchomości  miejsce gromadzenia odpadów

+ EKOPUNKT

 

 

 

2

Odpady selektywnie zbierane tj. odpady z papieru, tworzyw sztucznych, metalu, opakowań wielomateriałowych i szkła

nie rzadziej niż jeden raz na miesiąc

3

Odpady zielone

nie rzadziej niż jeden raz w tygodniu w okresie od kwietnia do końca listopada (poza tym okresem jeden raz na dwa tygodnie)

4

Zużyte opony oraz meble i inne odpady wielkogabarytowe, z wyłączeniem ZSEiE

co najmniej jeden raz w miesiącu

5

Odpady remontowe i rozbiórkowe

w razie zaistnienia potrzeby

EKOPUNKT

6

Odpady niebezpieczne

po 1.07.2013r. – w razie zaistnienia potrzeby

PZON+MPZON

 

7

Niepotrzebne leki

w razie zaistnienia potrzeby

Apteka+ EKOPUNKT

 

Wskazane powyżej odpady (z wyjątkiem odpadów remontowych i niebezpiecznych) będą odbierane od właścicieli nieruchomości, przez operatora – MPGK Sp. z o.o., w ramach uiszczanej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Odpady będą odbierane z nieruchomości zgodnie z harmonogramem odbioru sporządzonym przez operatora.

SPRAWDŹ SWÓJ HARMONOGRAM
ODBIORU ODPADÓW

Harmonogramy odbioru

Worki z odpadami (z naklejonym kodem kreskowym) należy wystawić do godz. 7:00 w dniu odbioru przed posesją, w altanie śmietnikowej lub w miejscu gromadzenia odpadów, do których zapewniony jest bezpośredni dojazd i dostęp pracowników odbierających odpady.

W przypadku niewywiązania się z zadeklarowanej selektywnej zbiórki, odpady zostaną odebrane, jako zmieszane zgodnie z harmonogramem dla odpadów zmieszanych i zostanie naliczona podwyższona opłata za gospodarowanie odpadami.

 

Informacje techniczne dotyczące gospodarowania odpadami komunalnymi oraz harmonogramów odbioru poszczególnych frakcji można uzyskać u Operatora systemu tj w:

Harmonogramy odbioru

MPGK Sp. z o.o.

Biurze Obsługi Mieszkańców (BOM)

ul. Bogusława IV 15; 73-110 Stargard

tel. (91) 577 01 69 wew. 551 lub 552

czynne: od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 – 17.00

oraz w soboty w godz. 8.00 – 14.00

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

W Biurze Obsługi Mieszkańców można m.in. pobrać worki, kody kreskowe, zgłaszać zapotrzebowanie na dodatkowy odbiór odpadów, albo zamówić usługę transportu odpadów remontowych.

 


 

Wszelkie wnioski, interwencje i skargi dotyczące funkcjonowania gminnego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi należy kierować do Zarządzającego systemem tj. do

Harmonogramy odbioru

Zarządu Usług Komunalnych w Stargardzie

ul. Pierwszej Brygady 35 ; 73 -110 Stargard

Biura Obsługi Klienta (BOK)

tel. 91 834 18 39 lub 40 (I piętro; pok. 103)

czynne: od poniedziałku do piątku w godz. od 7.00 do 15.00

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Edukacja ekologiczna

Zasady segregacji odpadów

Harmonogramy odbioru odpadów

Stawki za opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Cmentarze

 

Tereny zieleni miejskiej

 

Utrzymanie czystości i porządku