Właściciele Nieruchomości

Każdy teren zieleni w mieście posiada właściciela lub zarządcę. Właściciel, zarządca, dzierżawca lub jakikolwiek inny posiadacz terenu powinien utrzymywać teren we właściwym stanie.

Zarząd  Usług Komunalnych w Stargardzie Szczecińskim  zarządza ogólnodostępnymi  terenami  zieleni, nie posiadającymi  innego właściciela, zarządcy, czy administratora niż  Gmina Miasto Stargard Szczeciński. Są to parki, skwery i zieleń w pasach drogowych ulic gminnych.

W przypadku jakichkolwiek interwencji należy je zgłaszać do administratora: właściwej Spółdzielni Mieszkaniowej, STBS,  Wspólnoty Mieszkaniowej, instytucji  czy prywatnego właściciela.

Czytaj więcej...

Zieleń Miejska

Na terenach zieleni miejskiej wykonywane m.in. są prace porządkowe, oczyszczanie, koszenie trawy, przycinki drzew i krzewów, usuwanie drzew i krzewów, sadzenie nowych drzew i krzewów, akcja zimowa (na wybranych odcinkach ciągów pieszych).

Czytaj więcej...

Parki i Skwery

  • Parki miejskie zajmują łączną powierzchnię 34, 52ha. W obrębie Starówki znajdują się planty miejskie, czyli pierścień zielni otaczający historyczną  zabudowę Starego Miasta. Planty, którymi prowadzi szlak Stargard – Klejnot Pomorza znajdują się pod ścisłą ochroną konserwatorską.

    Czytaj więcej...

Więcej artykułów…

  1. Pomniki Przyrody
  2. Place Zabaw

Edukacja ekologiczna

Zasady segregacji odpadów

Harmonogramy odbioru odpadów

Stawki za opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Cmentarze

 

Tereny zieleni miejskiej

 

Utrzymanie czystości i porządku