Uprzejmie informuję, że od 1 marca 2023 r.  wysokość miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi powstającymi na nieruchomościach objętych GSGOK, uległa zmianie.

W związku z powyższym, wygenerowano informacje o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wraz ze zaktualizowaną informacją
o comiesięcznych wysokościach opłat od marca 2023 r. dla każdej nieruchomości oraz o formach dokonywania  płatności. Informacje o wysokości opłaty są w trakcie dostarczania, a właściciele nieruchomości otrzymają ją w najbliższym czasie.

W przypadku gdy jest więcej niż jeden właściciel nieruchomości, niniejsze zawiadomienie, o tej samej treści, otrzymują wszyscy właściciele wskazani w deklaracji.

W trosce o środowisko oraz w odpowiedzi na oczekiwania mieszkańców informacja nie zawiera blankietów do wpłat w KASIE ZUK. Blankiety będą drukowane, na indywidualne zgłoszenie zapotrzebowania właściciela nieruchomości w Biurze Obsługi Klienta ZUK.

 

 

                                                                      Julita Siek

                                                                                     Dyrektor Zarządu Usług Komunalnych

                                                                                      w Stargardzie