Uprzejmie informuję, że w 2021r. wysokość miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi powstającymi na nieruchomościach zamieszkałych nie uległa zmianie. Opłatę należy wnosić na dotychczasowy indywidualny nr rachunku bankowego.

Informacja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na 2021 r. jest w przygotowaniu. Właściciele nieruchomości otrzymają ją na przełomie stycznia i lutego.

Ze względu na masowy charakter dystrybucji nie ma możliwości odebrania informacji osobiście w ZUK.

W trosce o środowisko oraz w odpowiedzi na oczekiwania mieszkańców tegoroczna informacja nie zawiera blankietów do wpłat w KASIE. Blankiety będą drukowane, na indywidualne zgłoszenie zapotrzebowania właściciela nieruchomości, w Biurze Obsługi Klienta ZUK.

Katarzyna Rybaczuk

Dyrektor Zarządu Usług Komunalnych
w Stargardzie