OGŁOSZENIE

Zapraszam do złożenia oferty cenowej. Przedmiotem zapytania ofertowego jest kontrola placów zabaw obsługiwanych przez ZUK.

Pełna treść ogłoszenia

Załącznik 1

ZMIANY

brak

PYTANIA I ODPOWIEDZI, WYJAŚNIENIA

brak

UWAGI DO OGŁOSZENIA

W treści zapytania jest: „Termin wykonania zamówienia od dnia 07.05.2024 r”.

Powinno być: „Termin wykonania zamówienia do dnia 07.05.2024 r”?

ODWOŁANIA

brak

ROZSTRZYGNIĘCIE

brak