Aktualnie głównymi instrumentami weryfikacji nadawcy poczty są SPF, DMARC i DKIM. Niepoprawne skonfigurowanie tychże mechanizmów (podnoszących bezpieczeństwo poczty elektronicznej) naraża podmioty na duże ryzyko – daje bowiem sygnał cyberprzestępcom, że możliwe jest podszywanie się pod wiadomości dowolnego nadawcy.

🤔 A dlaczego te mechanizmy są tak ważne?

Otóż jeżeli podmiot z nich nie korzysta, to naraża się na wysokie ryzyko. Daje bowiem cyberprzestępcom możliwość wysyłania fałszywych wiadomości, w których mogą oni podszyć się pod dowolnego nadawcę z domeny tego podmiotu. Właśnie dlatego niektórzy dostawcy poczty traktują jako SPAM e-maile przychodzące z domen niewykorzystujących tych mechanizmów.

🤔 A czy przepisy regulują kwestię tychże mechanizmów?

Owszem, od 25 września 2023 roku obowiązuje ustawa o zwalczaniu nadużyć w komunikacji elektronicznej. Jej przepisy – po pierwsze, nakładają na przedsiębiorców telekomunikacyjnych i dostawców poczty elektronicznej obowiązki związane z tymi mechanizmami. Po drugie, podmioty realizujące zadania publiczne zobowiązane są do korzystania z poczty elektronicznej stosującej mechanizmy SPF, DKIM oraz DMARC weryfikujące nadawcę wiadomości.

🤔 A co w ogóle oznaczają te mechanizmy?

✅ SPF (ang. Sender Policy Framework) to mechanizm bezpieczeństwa poczty elektronicznej, który chroni przed podszywaniem się pod nadawcę wiadomości e-mail.

✅ DMARC (ang. Domain-based Message Authentication, Reporting and Conformance) to z kolei protokół uwierzytelniania wiadomości e-mail. Został on tak zaprojektowany, by dać właścicielom domen poczty e-mail możliwość jej ochrony przed nieautoryzowanym użyciem, powszechnie znanym jako fałszowanie wiadomości e-mail.

✅ DKIM (ang. Domain Keys Identified Mail) to metoda uwierzytelniania wiadomości e-mail, która pozwala nadawcom zapobiegać zmianie treści wiadomości podczas procesu dostarczania.

Autor: dr Marlena Płonka – Pełnomocnik ds. Zarządzania Systemem Bezpieczeństwa Informacji

Źródło: CERT Polska