W listopadzie na terenach zieleni miejskiej Zarząd Usług Komunalnych w Stargardzie posadził 80 sztuk nowych drzew:

  • w parkach miejskich i na skwerach 57 sztuk,
  • w pasach drogowych 22 sztuk
  • jedno drzewo na cmentarzu komunalnym przy ul. Kościuszki.

Nowe nasadzenia pojawiły się między innymi w parku Chrobrego, parku Batorego, parku 3 Maja oraz w parku Zamkowym. Wśród posadzonych drzew dominują gatunki liściaste takie jak klon, robinia, leszczyna czy jarząb. Są tez drzewa iglaste- 7 sztuk daglezji posadzono na skwerze papieża Jana Pawła II oraz na placu Wolności . Nowe nasadzenia zastąpią drzewa wycięte w tym roku na terenach zieleni miejskiej.