OD STYCZNIA 2024 R. OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI NIE ULEGA ZMIANIE.

Właściciele nieruchomości będą wnosić takie same opłaty do jakich zobowiązani byli w 2023 r.
Nie zmienia się również nr rachunku bankowego na jaki należ wnosić opłaty.

Uwaga: ZUK nie wystawia faktur. Opłatę wnosi się bez uprzedniego wezwania do 15 dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni przelewem lub w kasie ZUK

Lp. Opłata za miesiąc Termin zapłaty
1 styczeń 2024-02-15
2 luty 2024-03-15
3 marzec 2024-04-15
4 kwiecień 2024-05-15
5 maj 2024-06-17
6 czerwiec 2024-07-15
7 lipiec 2024-08-16
8 sierpień 2024-09-16
9 wrzesień 2024-10-15
10 październik 2024-11-15
11 listopad 2024-12-16
12 grudzień 2025-01-15

W trosce o środowisko oraz w odpowiedzi na oczekiwania mieszkańców informacja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na 2024 r. nie będzie roznoszona. Istnieje możliwość pobrania blankietów do wpłat (nie są one konieczne). Na indywidualne zgłoszenie właściciela nieruchomości będą drukowane w Biurze Obsługi Klienta ZUK.

Miesięczne stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości zamieszkałych

Rodzaj gospodarstwa domowego Zabudowa
jednorodzinna
Zabudowa
wielorodzinna
gospodarstwa jednoosobowe 40,00 zł 34,00 zł
gospodarstwa dwuosobowe 72,00 zł 60,00 zł
gospodarstwa wieloosobowe 99,00 zł 83,00 zł

UWAGA: KOMPOSTOWANIE = OSZCZĘDZANIE

Właściciele nieruchomości jednorodzinnych kompostujący bioodpady w kompostowniku przydomowym, mogą zaoszczędzić korzystając ze zwolnienia w wysokości 10,00 zł w części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Kompostowanie odpadów i korzystanie z ulgi zwalnia z obowiązku  wyposażenia nieruchomości w brązowy pojemnik oraz worki. Odpady te nie będą odbierane z nieruchomości. Bioodpady, których nie da się kompostować (np. gałęzie, krzewy, drzewka) będą mogły być samodzielnie zawiezione do EKOPUNKTU.

Nie marnuj energii, nie marnuj pieniędzy-
NAJLEPSZE ROZWIĄZANIE TO SEGREGOWANIE !

Brak segregacji po prostu się nie opłaca, nie tylko ze względu na naliczanie podwyższonej opłaty  za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ale również przez wpływ na środowisko i jego zasoby naturalne. Segregujemy surowce czyli oszczędzamy zasoby, wpływamy na koszty produkcji, a więc ceny tych produktów.