W mieście można zobaczyć nowo znakowane pojazdy specjalistyczne odbierające odpady.  Z dniem 31 marca 2022 r. został dokonany wpis w Krajowym Rejestrze Sądowym w zakresie zmiany nazwy spółki Zakład Zagospodarowania Odpadów Stargard Sp. z o.o. na Bio Star Sp. z o.o. Jednocześnie, w wyniku przyłączenia do Bio Star Sp. z o.o. wydzielonej części przedsiębiorstwa MPGK Sp. z o.o.tj. Zakładu Oczyszczania Miasta – wszystkie dotychczas realizowane przez MPGK zadania w tym m.in.  odbiór  odpadów, oczyszczanie miasta oraz administracja cmentarzami komunalnymi od dnia 01.04.2022r, realizowane są przez firmę BIO Star Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Bogusława IV 15 w Stargardzie.

Numery telefonów nie uległy zmianie.

Strona internetowa Operatora: Bio Star Sp. z o.o.