PODSUMOWANIE 30 Akcji Sprzątania Świata – Polska pod hasłem „Sprzątanie Świata łączy ludzi” – 15 września 2023.

W tegorocznej akcji Sprzątanie Świata – Polska 15 września 2023 r. wzięło udział ponad 3000 dzieci ze stargardzkich przedszkoli oraz szkół wraz z nauczycielami. Uczestnicy wyposażeni w rękawice ochronne oraz worki na do segregacji odpadów wyruszyli na ulice aby pomóc planecie i uczynić nasze miasto jeszcze piękniejszym i czystszym.

Akcja terenowa była prowadzona z podziałem na szkoły – każda szkoła wraz z opiekunami sprzątała inny wyznaczony teren.

Zebrano łącznie 1020 kg odpadów. Każda szkoła wykonała pamiątkowe zdjęcia. Uczniowie byli bardzo zaangażowani i podeszli do wykonania zadania bardzo poważnie i odpowiedzialnie. Gmina Miasto Stargard otrzymała certyfikat uczestnictwa w 30. Akcji Sprzątania Świata – Polska.

Dziękujemy !