Bądź świadomym mieszkańcem Stargardu.  Zobacz jaką drogę przebywa odpad  zanim trafi do przetworzenia i recyklingu.

31 sierpnia pojedź z nami na Instalację Komunalną w Łęczycy

Organizowana wycieczka dla mieszkańców miasta na Regionalną Instalację Przetwarzania Odpadów Komunalnych  do Łęczycy ma na celu przede wszystkim edukację ekologiczną w zakresie właściwego postępowania z odpadami komunalnymi, ale również stanowi idealną okazję do integracji w działaniach ekologicznych.
Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc – w wycieczce wezmą udział mieszkańcy, którzy okażą się (bezpłatnymi) wejściówkami na przejazd, które można będzie otrzymać w Zarządzie Usług Komunalnych w Stargardzie – Biuro Obsługi Klienta – pok. 103 w dniach od 24 do 30 sierpnia 2021 r.

Wszystkich mieszkańców Stargardu serdecznie zapraszamy do udziału w plenerowej lekcji ekologicznej na terenie Instalacji Komunalnej w Łęczycy.
Dla uczestników przygotowano ekologiczne upominki.

Szczegóły dotyczące wyjazdu na Łęczycę:

Plakat

Regulamin wyjazdu