Ze względu na przypadające święto 06.01.2022 r.(czwartek) nastąpi przesunięcie odbioru odpadów komunalnych i selektywnie gromadzonych w systemie workowym tj. odbiór odpadów będzie realizowany w kolejnym dniu roboczym tj. odpady z czwartku  będą odbierane w piątek, a odbiory z piątku zostają przesunięte na sobotę.