Ze względu na przypadające w dniu 16 czerwca Święto, nastąpi przesunięcie odbioru odpadów komunalnych  zmieszanych oraz gromadzonych selektywnie.

W tygodniu 24 (13.06. – 17.06.) odbiór odpadów w poniedziałek, wtorek, środę będzie odbywał się bez zmian, natomiast odbiory planowane w harmonogramie w czwartek i piątek zostaną przesunięte o jeden dzień, tj. odpady planowo odbierane w czwartek będą odebrane w piątek, planowo w piątek będą odebrane w sobotę.