Ze względu na przypadające Święto w dniu 8.06.2023 r. (czwartek) nastąpi przesunięcie odbioru odpadów komunalnych zmieszanych oraz gromadzonych selektywnie.

W 23 tygodniu (5.06.2023 – 11.06.2023) odbiór odpadów w poniedziałek, wtorek oraz środę będzie realizowany bez zmian, natomiast odpady planowo odbierane w czwartek będą odebrane w kolejnym dniu roboczym tj. w piątek, a odpady z piątku zostaną przesunięte na sobotę.