Ze względu na przypadające święta nastąpi przesunięcie odbioru odpadów:

  • W 44 tygodniu 202 r.  w związku z Świętem Wszystkich Świętych w dniu 1 listopada (poniedziałek) odbiór odpadów komunalnych i selektywnie gromadzonych systemem workowym będzie realizowany w kolejnym dniu roboczym tj. odpady z poniedziałku (1 listopada) będą odbierane we wtorek (2 listopada) a kolejne odbiory zostaną przesunięte o jeden dzień, aż do soboty 6 listopada.
  • Natomiast w 45 tygodniu 2021 r. w związku z Świętem Niepodległości  w dniu 11 listopada odbiór odpadów komunalnych i selektywnie gromadzonych systemem workowym będzie realizowany w kolejnym dniu roboczym tj. odpady z czwartku (11 listopada) będą odbierane w piątek ( 12 listopada),  a odpady z piątku zostaną odebrane w sobotę 13 listopada