Szacuje się, ze 70-80% mieszkańców naszego miasta korzysta z uroków i funkcji rekreacyjnej Rodzinnych Ogrodów Działkowych. Nawet jeśli sami nie posiadają działki, to odwiedzają swoich rodziców, dziadków lub znajomych. Na ogrodach chcemy odpoczywać, zebrać plony naszej pracy i miło spędzić czas np. przy grillu lub podczas aktywności fizycznej polegającej na pracy w ogrodzie. Niedługo wiosna, a zatem wielu użytkowników zaczyna pomału planować swoją aktywność ogrodniczą. Nie możemy jednak zapominać dbałości o środowisko nie tylko w granicach własnej działki, ale również w obrębie całego kompleksu Rodzinnych Ogrodów Działkowych. Mając na uwadze te przygotowania, w dniu 17 stycznia 2024 r.  odbyło się bardzo owocne spotkanie z Prezesami Rodzinnych Ogrodów Działkowych, które zapoczątkowuje cykl spotkań związanych z gospodarką odpadami komunalnymi powstającymi na ogrodach działkowych.

Podczas spotkania przeprowadzono szkolenie  i omówiono zagadnienia dotyczące w szczególności:

1) funkcjonowanie gminnego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Miasta Stargard wraz z określeniem definicji odpadów komunalnych,

2) role i zadania Zarządców Rodzinnych Ogrodów Działkowych w kontekście art. 5 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

3) wdrażanie Gospodarki Obiegu Zamkniętego i wychodzenie z systemu gospodarki linearnej,

4) postępowania z bioodpadami i kompostowania,

5)  sposobów rozwiązań dotyczących problematyki odpadów komunalnych i odpadów niebezpiecznych  wyrzucanych z działek oraz podrzucanych do pojemników ogrodów,

6) wymagań stawianych gminom w zakresie poziomów odzysku i recyklingu,

7) kontroli segregacji i działań prewencyjnych,

8) rozwiązań i usprawnienia w zakresie gospodarki komunalnej na ogrodach.

W spotkaniu wzięli udział również przedstawiciele firmy BioStar Sp. z o.o., którzy z praktycznego punktu widzenia przedstawili zagadnienia związane z odbiorem odpadów komunalnych z ogrodów działkowych.
Spotkanie skończyło się wzajemnymi zobowiązaniami prowadzenia edukacji ekologicznej wśród użytkowników ogródków działkowych oraz podejmowania wspólnych działań w zakresie kreowania przyjaznego i czystego środowiska.