W związku ze stanem epidemii Zarząd Usług Komunalnych w Stargardzie realizuje wszystkie zadania bez zakłóceń, ale z wyłączeniem bezpośredniej obsługi klientów. Wychodząc na przeciw oczekiwaniom mieszkańców, uruchomiliśmy skrzynkę podawczą, która znajduje się na I piętrze w wieżowcu SARL (przy wejściu do ZUK). W tym miejscu można również pobrać druki deklaracji.
Mając na uwadze stan epidemii i względy bezpieczeństwa, prosimy o odpowiedzialne zachowanie, korzystanie ze skrzynki w sposób szybki i zdecydowany oraz nie gromadzenie się przy skrzynce i nie pożyczanie sobie nawzajem długopisów. Dokumenty należy mieć już wypełnione i przygotowane do wrzucenia do skrzynki. Zalecamy pobieranie druków deklaracji ze strony internetowej ZUK lub bezpośrednio z miejsca ich ekspozycji (koło skrzynki podawczej) i wypełnianie ich w domu, lub innym spokojnym miejscu, w którym nie będziecie Państwo narażeni na bezpośredni kontakt z osobami trzecimi. Deklaracje należy wypełnić ze starannością z uwzględnieniem pól obowiązkowych.
Za pośrednictwem skrzynki podawczej można składać wszelkie dokumenty, pisma, wnioski i deklaracje. Skrzynka opróżniania jest przez pracownika ZUK co najmniej 2 razy dziennie.  Pierwsi mieszkańcy już skorzystali z możliwości złożenia deklaracji w ten sposób.
Dokumenty można również składać elektronicznie (platforma e-Puap) lub za pośrednictwem poczty.