Sprawozdanie roczne z gospodarki odpadami komunalnymi za 2020 r. należy złożyć do 31 stycznia 2021 r. za pośrednictwem systemu BDO

Obowiązek sprawozdawczy dotyczy podmiotu:
I. odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Miasta Stargard;
Podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, na podstawie umowy z gminą i jednocześnie na podstawie umowy z właścicielami nieruchomości, przekazuje dwa oddzielne sprawozdania.

II. prowadzącego punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych na terenie Gminy Miasta Stargard (PSZOK);

III. prowadzącego punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych na terenie Gminy Miasta Stargard (zbierające odpady komunalne np. skupy).

Dane i informacje niezbędne do złożenia sprawozdania znajdziesz TUTAJ