Program Polska Stolica Recyklingu rozstrzygnięty. W ogólnopolskiej grywalizacji miast zwyciężyły Siedlce zdobywając zaszczytny tytuł i statuetkę z recyklingu. Stargard otrzymał medal z recyklingu elektrycznych śmieci oraz bon na sadzonki drzew. Wiosną, Fundacja Odzyskaj Środowisko wspólnie z mieszkańcami zasadzi 313 drzew.
Program Polska Stolica Recyklingu jest realizowany w ramach projektu Elektryczne Śmieci. Jego główną ideą jest wzrost świadomości ekologicznej oraz propagowanie właściwych postaw na rzecz selektywnej zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

W zmaganiach wzięło udział ponad 80 miast z całej Polski. Rywalizacja opierała się na zbiórce elektrycznych śmieci przy wykorzystaniu: czerwonych pojemników na małogabarytowy zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odbiorów domowych i z firm oraz  zbiórek organizowanych w placówkach oświatowych. Mieszkańcy Stargardu, w ramach programu, oddali ponad 31 000 kilogramów elektrycznych śmieci, za co Miasto otrzymało unikatowy medal z frakcji pochodzących z recyklingu.

Organizatorem programu jest Fundacja Odzyskaj Środowisko,a partnerstwem MB Recykling.

Całość poprzedzona była serią ciekawych debat na tematy z dziedziny ekologii, recyklingu, poziomów odzysku, a Stargard znalazł się w zacnym gronie zaproszonych ekspertów. Poruszane zagadnienia obejmowały następujące tematy:

1. Eko edukacja i kampanie społeczne

2. Elektryczne śmieci, czyli jak 3 lata zmieniły Twoje miasto?

3. „Szybko, sprawnie – SMART – city i mądre społeczeństwo

4. Pszczoły to kosmopolitki  – dyskusja o bioróżnorodności

Więcej na temat debat i prelegentów: DEBATY

Posadzimy Elektryczny Las

Dodatkową nagrodą w Programie są sadzonki drzew. „Wspólnie z mieszkańcami Stargardu zasadzimy 313 sadzonek drzew. Elektryczny las będzie nie tylko stałym przypomnieniem, by segregować elektryczne śmieci, ale przyniesie ze sobą wiele korzyści.

Program Polska Stolica Recyklingu skierowany jest do miast uczestniczących w projekcie Elektryczne Śmieci.

Jedno drzewo wytwarza ilość tlenu potrzebną dla czterech dorosłych osób” – podkreśla Malwina Szwarc z Fundacji Odzyskaj Środowisko.

Edukacja ekologiczna poza schematami

Program Polska Stolica Recyklingu skierowany jest do miast, ale także do szkół, instytucji kultury, jednostek miejskich. „Główna idea programu opiera się na niestandardowej, praktycznej edukacji ekologicznej. Z jednej strony zachęcaliśmy miasta do grywalizacji w zbiórce elektrycznych śmieci, z drugiej zaangażowaliśmy uczniów i mieszkańców do aktywnego włączenia się w kampanię na rzecz ochrony środowiska. Gratuluję mieszkańcom Stargardu determinacji na rzecz ochrony środowiska naturalnego i już teraz zapraszam do grywalizacji w 2. edycji. Udział w Polskiej Stolicy Recyklingu jest dowodem na to, że tworzymy dziś „smart community”, która wyróżnia się wysoką świadomością ekologiczną” – podkreśla Krzysztof Kieszkowski z Fundacji Odzyskaj Środowisko.