TERENY MIEJSKIE

AKTUALNOŚCI

AKTUALNOŚCI – Tereny miejskie2020-03-17T11:49:09+01:00
2312, 2022

Dofinansowanie z WFOŚiGW w Szczecinie

23 grudnia 2022|

Prace w drzewostanie cmentarza przy ul. Kościuszki w Stargardzie zostały dofinansowane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie. Zarząd Usług Komunalnych na przestrzeni 2021 i 2022 r. wykonał szczegółową inwentaryzację drzewostanu i na jej podstawie poddał cięciom pielęgnacyjnym 467 drzew. Łączne, poniesione  nakłady na to zadanie to 283 867,20 zł. Prace otrzymały dofinansowanie w wysokości 140 227,20 zł. Nie jest to jeszcze koniec prac pielęgnacyjnych, drzewostan kolejnych kwater będzie sukcesywnie poddawany cięciom w kolejnych latach.

2811, 2022

Cztery koncepcje parku na os. Pyrzyckim

28 listopada 2022|

23 listopada studenci Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego wraz z Wykładowcami przedstawili cztery koncepcje urządzenia parku na osiedlu Pyrzyckim. Podczas spotkania z Mieszkańcami koncepcje były szczegółowo prezentowane i omawiane.  Poniżej koncepcje zostały pokazane w formie wizualizacji „z lotu ptaka”.  Każda z plansz posiada w prawym górnym rogu numer 1-4. Na wnioski czekamy do dnia 02 grudnia 2022 r. – w formie elektronicznej pod adresem zuk@zuk-stargard.pl lub telefonicznie pod nr 91-834-18-36 (w godzinach 7.00-15.00).

Przejdź do góry