Zakończył się intensywny trzeci dzień warsztatów studenckich. Młodzi ludzie przyjechali do Stargardu z głowami pełnymi pomysłów i propozycji rozwiązań. Na wstępie jednak konsultacji z mieszkańcami, które odbyły się w Szkole Podstawowej nr 6 na osiedlu Pyrzyckim przedstawiono wyniki ankiet, które mieszkańcy mieli możliwość wypełnić w okresie września i października tego roku.

Ankietę wypełniły 852 osoby. Najliczniejszą grupę respondentów stanowiły osoby w wieku 31-50 lat (48%); 28% to osoby w wieku 18-30 lat, 17% – 51-70 lat, 5% – 13-17 lat oraz 3% – 71 lat i więcej. 59% ankietowanych stanowiły kobiety, 41% – mężczyźni.

Na pytanie jak często odwiedza Pan / Pani parki w Stargardzie 3% respondentów odpowiedziało, że nie odwiedza parków w Stargardzie, 25% robi to kilka razy w tygodniu, 30% – kilka razy w roku. 42% badanych – spędza czas w parkach kilka razy w miesiącu.

Dotychczas, mieszkańcy osiedla Pyrzyckiego korzystali najchętniej ze spacerów wśród pól i zadrzewień (29%), spacerów po osiedlu/ścieżkami rowerowymi (28%), kompleksu sportowo-rekreacyjnego z placem zabaw, miasteczkiem rowerowym, boiskami i siłownią na powietrzu (19%). W przyszłości, Respondenci chcieliby korzystać z wypoczynku w parku (31%), relaksu na łonie natury (24%) oraz  ze spacerów (21%). Wskazano również własne pomysły. Wśród nich: wypoczynek na leżakach, piknik na trawie, siłownia. Aż 94% respondentów zadeklarowało, że będzie korzystać z parku, który powstanie na os. Pyrzyckim.

Mieszkańcy wskazali w ankietach również wagę kwestii ekologicznych, wśród których wymieniono bioróżnorodność (34%), retencjonowanie wody deszczowej (25%) oraz preferencje dla gatunków rodzimych w doborze roślinności (22%). Wskazywano również ważne elementy, które powinien zawierać idealny park. Aż 40% ankietowanych wskazało dużo drzew i krzewów. 26% zaznaczyło w ankiecie ogród sensoryczny (pobudzający zmysły, pozwalający odkrywać rodzaj materiałów za pośrednictwem m.in. dotyku, wzroku, węchu, słuchu, np. poprzez odpowiedni dobór roślin, struktur i faktur.

W dniu 16.11.2022 r. odbyły się pierwsze konsultacje z mieszkańcami. Można było wnieść uwagi, zaproponować rozwiązania, zapoznać się z pomysłami grup studenckich, porozmawiać z kadrą naukową Wydziału Architektury Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie oraz z Zastępcą Prezydenta Piotrem Myncem, kadrą Zarządu Usług Komunalnych i Wydziału Planowania Urzędu Miejskiego. Mieszkańcy uczestniczący w spotkaniu wykazali się kreatywnością i zaangażowaniem. Wszystkie sugestie zostały zanotowane i zostaną przekazane grupom roboczym opracowującym koncepcje urbanistyczne nowego parku na osiedlu Pyrzyckim.

Kolejne spotkanie z mieszkańcami odbędzie się już w przyszłą środę, a więc 23.11.2022 r . o 16:30 w Szkole Podstawowej nr 6 w Stargardzie. Na tym spotkaniu będzie można zobaczyć gotowe rozwiązania wypracowane podczas warsztatów.