Szczegóły:
Opublikowano: wtorek, 14.01.2020, godz. 16:51
Poprawiono: poniedziałek, 20.01.2020, godz. 18:45

OGŁOSZENIE

Gmina Miasto Stargard – Zarząd Usług Komunalnych w Stargardzie ogłasza zapytanie ofertowe na utrzymanie czystości i porządku skwerów oraz innych terenów zieleni Gminy Miasto Stargard.

Pełna treść ogłoszenia

Załącznik 1

Link do platformy zakupowej

ZMIANY

brak

PYTANIA I ODPOWIEDZI, WYJAŚNIENIA

brak

UWAGI DO OGŁOSZENIA

brak

ODWOŁANIA

brak

ROZSTRZYGNIĘCIE

brak