Szczegóły:
Opublikowano: poniedziałek, 20.01.2020, godz. 18:45
Poprawiono: poniedziałek, 20.01.2020, godz. 18:55

OGŁOSZENIE

Gmina Miasto Stargard – Zarząd Usług Komunalnych w Stargardzie ogłasza zapytanie ofertowe na utrzymanie czystości i porządku w pasach zieleni dróg gminnych Gminy Miasto Stargard.

Pełna treść ogłoszenia

Załącznik 1

Załącznik 2

Link do platformy zakupowej

ZMIANY

brak

PYTANIA I ODPOWIEDZI, WYJAŚNIENIA

brak

UWAGI DO OGŁOSZENIA

brak

ODWOŁANIA

brak

ROZSTRZYGNIĘCIE

brak