Szczegóły:
Opublikowano: czwartek, 29.07.2021, godz. 14:10

OGŁOSZENIE

Zarząd Usług Komunalnych w Stargardzie zaprasza do złożenia oferty cenowej na:

Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej
związanej z remontem szaletu miejskiego przy placu Targowym w Stargardzie.

Postępowanie prowadzone jest poprzez platformę zakupową Open Nexus pod adresem:

https://platformazakupowa.pl/transakcja/489332

Zapytanie ofertowe

Załącznik 1

Załącznik 2

Załącznik 3

ZMIANY

PYTANIA I ODPOWIEDZI, WYJAŚNIENIA

ROZSTRZYGNIĘCIE