Szczegóły:
Opublikowano: piątek, 01.09.2023 r. godz. 18:15

OGŁOSZENIE

Gmina – Miasto Stargard Zarząd Usług Komunalnych w Stargardzie ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie prac pielęgnacyjnych drzewostanu na terenie cmentarza komunalnego przy ul. Kościuszki w Stargardzie.

Ogłoszenie o zamówieniu

SWZ

Załączniki

Link do
platformy zakupowej

ZMIANY

PYTANIA I ODPOWIEDZI, WYJAŚNIENIA

ODWOŁANIA

ROZSTRZYGNIĘCIE