Szczegóły:
Opublikowano: czwartek, 17.03.2022, godz. 11:10

 

OGŁOSZENIE

Zapraszam do złożenia oferty cenowej. Przedmiotem zapytania ofertowego jest wykonywanie prac ogrodniczych na terenach zieleni miejskiej w Stargardzie od 01.04.2022 r. do 31.05.2022 r.

Pełna treść ogłoszenia

Załącznik 1

ZMIANY

brak

PYTANIA I ODPOWIEDZI, WYJAŚNIENIA

brak

UWAGI DO OGŁOSZENIA

brak

ODWOŁANIA

brak

ROZSTRZYGNIĘCIE

brak