KOMUNIKAT

            Uprzejmie informujemy, że wysokości comiesięcznych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi powstającymi na nieruchomościach zamieszkałych w Stargardzie nie uległy zmianie i są na tym samym poziomie co w roku 2020.

Wysokość opłat jest uzależniona w dużej mierze od kosztów odbioru i zagospodarowania odpadów.
W ubiegłym roku Miasto udzieliło nowych zamówień zarówno na odbiór jak i zagospodarowanie odpadów komunalnych. Zadania te w dalszym ciągu będą realizowane przez miejskie spółki – MPGK sp. z o.o. oraz ZZO sp. z o.o., które zobowiązały się świadczyć usługi za wynagrodzenie na takim samym poziomie jak w roku ubiegłym. Pozwoliło to utrzymać stawkę opłat dla mieszkańców na tym samym poziomie.

Opłaty dla przedsiębiorców prowadzących działalność w zabudowie mieszanej:

Od 1 stycznia gminny system obejmie nieruchomości niezamieszkałe (lokale handlowe lub usługowe) w zabudowie wielorodzinnej mieszanej. Szczegóły znajdują się na stronie: Odpady z nieruchomości niezamieszkałych