Kolejne ze spotkań z zarządcami nieruchomości odbyło się w pierwszy dzień wiosny, tj. 21.03.2024 r. Tematyka spotkania obracała się wokół Gospodarki Obiegu Zamkniętego, a więc takiego gospodarowania naszymi zasobami, które umożliwiają nie tylko ograniczanie powstawania odpadów, ale również ograniczanie wykorzystania zasobów naturalnych.

Zachowaniami zgodnymi z Gospodarką Obiegu Zamkniętego będą:

1) Zakupy z umiarem i listą niezbędnych artykułów (wynikające z konkretnej potrzeby)
Nie kupowanie ponad miarę przez wzgląd na promocje, co prowadzi do niepotrzebnego tworzenia się odpadów (np. przeterminowanej żywności) lub nienoszonych ubrań czyli zakupy wg zasady może do tego schudnę.

2) Używanie toreb wielokrotnego użytku, nie kupowanie produktów w zbędnych opakowaniach, nie pakowanie owoców do osobnych woreczków foliowych, które nie nadają się recyklingu i trafiają do odpadów zmieszanych;

3)  Naprawianie sprzętów / mebli, przedmiotów użytku codziennego.

Wyrzucanie zepsutego sprzętu zamiast naprawy, wyrzucanie zniszczonych mebli zamiast np. wymiany obicia tapicerskiego prowadzi to zwiększanie masy odpadów.
Podczas zakupu nowego sprzętu AGD, stary zepsuty można przekazać wg zasady 1 za 1 w sklepie podczas zakupu.

4) Dawanie drugiego życia przedmiotom poprzez przekazywanie ich kolejnym osobom np. poprzez Punkty Rzeczy Używanych gdy wiemy, że my już nie będziemy z nich korzystać.

5) Wymiana mebli w domu. Stare meble można sprzedać np. poprzez platformy internetowe lub przekazać do Punktu Rzeczy Używanych.

6) Nie wyrzucanie ubrań gdy się znudziły, lub gdy nie pasują – zachęcamy do wymiany z koleżankami  lub sprzedaży.

7) Segregacja odpadów, wydzielanie surowców do odpowiednich pojemników.

Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 1 utrzymanie czystości i porządku na terenie nieruchomości należy zapewnić m.in. poprzez

1) zbieranie odpadów zmieszanych oraz

2) selektywne zbieranie odpadów wg następujących frakcji:
-papier,
-szkło,
-tworzywa sztuczne, metal i opakowania wielomateriałowe,
-ulegające biodegradacji,
-meble i inne odpady wielkogabarytowe,
-budowlane i rozbiórkowe,
-niebezpieczne,
-zużyte opony,
-odzież i tekstylia.

Kolejne spotaknia z zarządcami planujemy w okresie kwietnia / maja. Na tych spotkaniach będziemy chciwli poruszyć tematy związane z podsumowaniem gospodarki odpadami w 2023 r. oraz przedstawić podstawowe informacje dotyczące systemów kaucyjnych.

Aktywne uczestnictwo zarządców oraz zaangażowanie mieszkańców pozwoliło na stworzenie listy odpadów, które mogą stwarzać największe problemy podczas segregacji:

1. kawałki materiałów tekstylnych, czyste i brudne, ubrania, zniszczone obuwie: EKOPUNKT (zbieranie selektywne)

2. woreczki jednorazowe zabrudzone osoczem (po mięsie)pojemnik na odpady zmieszane

3. kawałki, strzępy reklamówek jednorazowych rozkładające się i mocno zabrudzone ziemią pojemnik na odpady zmieszane

4. popiół z kominka – EKOPUNKT – mieszkaniec ma trzy możliwości: jeżeli ma taką możliwość, może wykorzystać we własnym zakresie  przedmiotowy odpad w ogródkach przydomowych, lub oddać w EKOPUNKCIE (zbieranie selektywne) lub z odpadami zmieszanymi – pojemnik na odpady zmieszane, UWAGA! POPIÓŁ Z KOMINKA MUSI BYĆ WYSTUDZONY.

5. papierowe kartoniki po proszku do prania -sprawiają wrażenie jakby były „przesiąknięte” proszkiem – („wrażenie” jest pojęciem subiektywnym) o ile karton / papier nie jest zanieczyszczony tłuszczem : pojemnik na papier, a jeśli jest zanieczyszczony tłuszczem, wówczas pojemnik na odpady zmieszane. W przypadku kartoników stanowiących odpad wielomateriałowy (kartoniki na produkty płynne): żółty pojemnik na PET, metal i odpady wielomateriałowe.

6. pojemniki po żrących środkach czystości do WC i udrażniaczach do odpływów zlewu – jeśli wykonane z tworzywa sztucznego: pojemnik na PET, jeśli szklane: pojemnik na szkło. W przypadku kartoników stanowiących odpad wielomateriałowy (kartoniki na produkty płynne – TATRAPAKI): żółty pojemnik na PET, metal i odpady wielomateriałowe.

7. zabawki z różnych materiałów: jeśli nie są zniszczone: Punkt Rzeczy Używanych, jeśli zniszczone: pojemnik na odpady zmieszane

  • zabawki na baterie: jeśli nie są zniszczone: Punkt Rzeczy Używanych, jeśli zniszczone: pojemniki czerwone na elektroodpady (małogabarytowy sprzęt) ustawione na terenie Miasta Stargard, lub PZON działający w ramach EKOPUNKTU
  • piłki: jeśli nie są zniszczone: Punkt Rzeczy Używanych, jeśli zniszczone: pojemnik na odpady zmieszane
  • kredki, flamastry tzw. zakreślacze: pojemnik na odpady zmieszane,

8. połamane małe kawałki plastiku pochodzące z zabawek, mebli lub drobnych sprzętów agd (bez  mechanizmów)  – jeśli są to drobne elementy plastikowe (wyłącznie tworzywo sztuczne), zapewne nie jesteśmy w stanie stwierdzić elementem czego kiedyś były, zatem wrzućmy je do pojemnika na odpady PET jeśli sa to większe kawałki plastiku nie mieszące się w otworach pojemników koszowych – EKOPUNKT (zbieranie selektywne).

9. gwoździe i wkręty: pojemnik na odpady zmieszane, na Instalacji Komunalnej w Łęczycy te odpady zostaną odseparowane na separatorach ferromagnetycznych ze strumienia odpadów zmieszanych lub EKOPUNKT przyjmuje metale.

10. kawałki drewna, bambusa, korka  – surowe lub lakierowane ( deska do krojenia, ramka od zdjęcia, podkładka pod garnek, patyki od lodów, tyczki od kwiatów, korki od wina ) – wszystkie wymienione w nawiasie: pojemnik na odpady zmieszane, drewno lakierowane stanowiące elementy mebli: jako odpady wielkogabarytowe lub  EKOPUNKT (zbieranie selektywne – pojemnik na odpady drewniane – 20 01 38)

11. rękawiczki gumowe gospodarcze, rękawiczki lateksowe, rękawiczki robocze wielomateriałowe: pojemnik na odpady zmieszane (używane tylko w gospodarstwach domowych)

12. szczoteczki do zębów, szczoteczki do rąk, szczotki gospodarcze: szczoteczki do zębów elektryczne/ soniczne: do pojemników na elektroodpady lub do PZON działającego w ramach EKOPUNKTU, zwykłe szczoteczki do zębów, tudzież inne szczotki (nie elektryczne): pojemnik na odpady zmieszane

13. wypełnienia styropianowe lub gąbkowe z opakowań od przedmiotów delikatnych, twarda pianka : styropian / pianka opakowaniowa: pojemnik na PET, styropian / pianka budowlana: należy przekazać do EKOPUNKTU jako zmieszany odpad remontowy w ramach limitu

14. małe, ostre kawałki potłuczonego szkła z butelek, słoików i szklanek: szkło z opakowań do pojemnika na szkło: szkło pochodzące z szklanek, talerzy: pojemnik na odpady zmieszane

15. ziemia z kwiatów doniczkowych: worek brązowy

16. paragony z kas fiskalnych białe i ciemne: pojemnik na odpady zmieszane

17. zużyty papier do pieczenia ciast: pojemnik na odpady zmieszane

18.szklana butelka po perfumach z metalowymi elementami – pojemnik zielony na szkło (elementy metalowe będą traktowane jako zanieczyszczenie i odseparowane od szkła w procesie technologicznym)

19.kartonowe opakowanie z foliowym „pokryciem: od spodu np. „ciepłe lody” z jednego z dyskontów, – jest to opakowanie wielomateriałowe – pojemnik żółty na PET, lub po rozwarstwieniu: folia do pojemnika żółtego na PET, kartonik do pojemnika niebieskiego na papier.

20.opakowania foliowe po żelkach, czekoladach, słodyczach, paluszkach itp.  – jeśli nie ma symbolu recyklingu – pojemnik na odpady zmieszane, jeśli jest symbol recyklingu – pojemnik żółty na PET