OGŁOSZENIE

Zapraszam do złożenia oferty cenowej. Przedmiotem zapytania ofertowego jest wykonanie próby obciążeniowej dwóch drzew na terenie Gminy Miasto Stargard.

Pełna treść zapytania ofertowego

formularz ofertowy