Zmiana harmonogramów odbioru odpadów komunalnych

Ze względu na przypadające święto (w piątek – 1 stycznia Nowy Rok) nastąpi przesunięcie planowanego w tym dniu odbioru odpadów komunalnych, na jeden dzień później. W związku z tym, odpady te zostaną odebrane w dniu 2 stycznia.

Ze względu na przypadające święto (w środę – 6 stycznia) nastąpi przesunięcie odbioru odpadów komunalnych planowanych w tym dniu, na jeden dzień później. W związku z tym, odbiór odpadów planowany w harmonogramie na środę 06.01.2021 r. – odbędzie się w czwartek 07.01.2021 r. , itd. aż do soboty.