W dniu 31 stycznia 2023 r. podczas sesji Rady Miejskiej w Stargardzie uchwalona została uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowania odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty.

ZMIANA WYSOKOŚCI STAWEK OPŁAT OBOWIĄZYWAĆ BĘDZIE
OD 1 MARCA 2023 r.

Mając na uwadze konieczność bilansowania się gminnego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, Radni Rady Miejskiej uchwalili następujące miesięczne stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które będą obowiązywały od 1 marca 2023 r.:

BUDYNKI WIELORODZINNE:
34,00 zł – gospodarstwo jednoosobowe,
60,00 zł – gospodarstwo dwuosobowe,
83,00 zł – gospodarstwo trzy- i więcej osobowe,

BUDYNKI JEDNORODZINNE:
40,00 zł – gospodarstwo jednoosobowe,
72,00 zł – gospodarstwo dwuosobowe,
99,00 zł – gospodarstwo trzy- i więcej osobowe.

Zmianie uległy również stawki opłat za pojemniki stosowane dla nieruchomości niezamieszkałych na nieruchomościach mieszanych w zabudowie wielorodzinnej:

NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁE:

1) za pojemnik 60 dm3 – 3,70 zł;
2) za pojemnik 80 dm3 – 4,93 zł;
3) za pojemnik 120 dm3 – 7,40 zł;
4) za pojemnik 240 dm3 – 14,80 zł;
5) za pojemnik 360 dm3 – 22,20 zł;
6) za pojemnik 770 dm3 – 47,48 zł;
7) za pojemnik 1100 dm3 – 67,83 zł;
8) za pojemnik 2000 dm3 – 123,33 zł:
9) za pojemnik 2500 dm3 – 154,17 zł.

Z uchwałą można zapoznać się TUTAJ

Stawka za brak segregacji wynosić będzie dwukrotność stawki za segregację (wskazanej powyżej).

Zwolnienie z części opłaty za kompostowanie odpadów dla zabudowy jednorodzinnej:
Ustalone zwolnienie z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym, wynosi 10,00 zł.

UWAGA!!!
Pierwsza płatność ww. opłaty z zastosowaniem nowych stawek za miesiąc marzec 2023 r. będzie wymagana do 17 kwietnia 2023 r.