Niewielu z nas wie, że 18 lutego obchodzony jest DZIEŃ BATERII.

Do dziś nie wiadomo kto był inicjatorem tego święta, jednakże data nie jest przypadkowa, ponieważ 18 lutego 1745r. urodził się Alessandro Volta. To jego badania na przełomie XVIII i XIX wieku przyczyniły się do powstania pierwszych baterii oraz do niesamowitego skoku cywilizacji.

Baterie są niezwykle przydatne w codziennym życiu. Gromadzą energię elektryczną i dzięki temu korzystamy z urządzeń bez konieczności podłączania ich do gniazdka elektrycznego. Codziennie przecież używamy: budzika, telefonu komórkowego, zegarka, czy chociażby szczoteczki elektrycznej. Niektórym nawet ratują życie: dzięki nim działa specjalistyczny sprzęt ratujący życie, rozrusznik serca, czy aparat słuchowy.

Pomimo tak szerokiego zastosowania w życiu codziennym musimy pamiętać o właściwym postępowaniu z bateriami po ich wykorzystaniu. Musimy pamiętać, że jest to odpad niebezpieczny. Baterie zawierają metale ciężkie, między innymi ołów, kadm i rtęć. Jedna mała bateria do zegarka może przyczynić się do skażenia 1 m3 gleby i zatrucia 400 l wody, a także wpływa negatywnie na zdrowie ludzi może bowiem przyczyniać się do zmian nowotworowych.

Właściwe postępowanie z tymi odpadami pozwala na bezpieczne ich użytkowanie. A najlepiej wybrać te, których użyjemy wielokrotnie – akumulatory ze stacją ładującą. Zniknie potrzeba kupowania kolejnych paluszków, a i wygenerujemy o wiele mniej kłopotliwych odpadów.

W związku z tym, że baterie są odpadami niebezpiecznymi są przyjmowane wyłącznie w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych PZON przy ul. Bogusława IV 15 w Stargardzie. Nie należy wrzucać ich do przydomowych pojemników na odpady. Podobnie jak z bateriami powinniśmy postępować z odpadami takimi jak: zużyty sprzęt RTV, AGD, akumulatory, świetlówki, przeterminowane leki, opakowania po środkach ochrony rośli, farbach itp. to również są odpady niebezpieczne.