OGŁOSZENIE

Zapraszam do złożenia oferty cenowej. Przedmiotem zapytania ofertowego jest wykonanie prac dot. rewitalizacji placu Targowego w Stargardzie.

Pełna treść ogłoszenia

Załącznik 1

Załącznik 2

Załącznik 3

Załącznik 4

ZMIANY

brak

PYTANIA I ODPOWIEDZI, WYJAŚNIENIA

brak

UWAGI DO OGŁOSZENIA

brak

ODWOŁANIA

brak

ROZSTRZYGNIĘCIE

brak