Szczegóły:
Opublikowano: środa, 21.12.2022 r., godz. 20:15

OGŁOSZENIE

Gmina – Miasto Stargard Zarząd Usług Komunalnych w Stargardzie ogłasza przetarg nieograniczony na administrowanie oraz obsługę eksploatacyjną i remontową cmentarzy komunalnych w Stargardzie.

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja warunków zamówienia

Załączniki

Link do
platformy zakupowej

ZMIANY

Komunikat o zmianie SWZ 11.01.2023 r.

PYTANIA I ODPOWIEDZI, WYJAŚNIENIA

ODWOŁANIA

ROZSTRZYGNIĘCIE

Informacja z otwarcia ofert

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania

Ogłoszenie o wyniku postępowania