Zamówienia publiczne

Utrzymanie czystości i porządku oraz wykonywanie koszenia w parkach należących do Gminy Miasto Stargard

Szczegóły: Opublikowano: poniedziałek, 06.03.2023, godz. 20:00 OGŁOSZENIE Gmina - Miasto Stargard Zarząd Usług Komunalnych w Stargardzie ogłasza przetarg nieograniczony na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy - Miasta Stargard w 2020 roku. Ogłoszenie o zamówieniu

2023-03-06T20:16:26+01:006 marca 2023|Zamówienia publiczne|

Utrzymanie czystości oraz porządku w pasach drogowych dróg gminnych oraz usuwanie śliskości i śniegu z jezdni dróg gminnych i powiatowych znajdujących się na terenie Gminy Miasto Stargard

Szczegóły: Opublikowano: piątek, 13.01.2023, godz. 20:30 OGŁOSZENIE Gmina - Miasto Stargard Zarząd Usług Komunalnych w Stargardzie ogłasza przetarg nieograniczony na utrzymanie czystości oraz porządku w pasach drogowych dróg gminnych oraz usuwanie śliskości i śniegu z jezdni dróg gminnych i powiatowych znajdujących się na terenie Gminy Miasto Stargard .

2023-02-02T18:36:03+01:0013 stycznia 2023|Zamówienia publiczne|

Administrowanie oraz obsługa eksploatacyjna i remontowa cmentarzy komunalnych w Stargardzie

Szczegóły: Opublikowano: środa, 21.12.2022 r., godz. 20:15 OGŁOSZENIE Gmina - Miasto Stargard Zarząd Usług Komunalnych w Stargardzie ogłasza przetarg nieograniczony na administrowanie oraz obsługę eksploatacyjną i remontową cmentarzy komunalnych w Stargardzie. Ogłoszenie o zamówieniu Specyfikacja warunków zamówienia

2023-01-20T20:39:46+01:0021 grudnia 2022|Zamówienia publiczne|

Utrzymanie czystości oraz porządku w pasach drogowych dróg gminnych oraz usuwanie śliskości i śniegu z jezdni dróg gminnych i powiatowych znajdujących się na terenie Gminy Miasto Stargard

Szczegóły: Opublikowano: piątek, 09.12.2022 godz. 22:45   OGŁOSZENIE Gmina - Miasto Stargard Zarząd Usług Komunalnych w Stargardzie ogłasza przetarg nieograniczony na utrzymanie czystości oraz porządku w pasach drogowych dróg gminnych oraz usuwanie śliskości i śniegu z jezdni dróg gminnych i powiatowych znajdujących się na terenie Gminy Miasto Stargard.

Utrzymanie drzew i krzewów na terenach Gminy – Miasto Stargard będących w utrzymaniu Zarządu Usług Komunalnych w Stargardzie

Szczegóły: Opublikowano: wtorek, 08.11.2022, godz. 19:00 Zmieniono: wtorek, 15.11.2022, godz. 22:00 OGŁOSZENIE Gmina - Miasto Stargard Zarząd Usług Komunalnych w Stargardzie ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na Utrzymanie drzew i krzewów na terenach Gminy - Miasto Stargard będących w utrzymaniu Zarządu Usług Komunalnych w Stargardzie.

2022-11-15T22:26:05+01:008 listopada 2022|Zamówienia publiczne|

Wykonanie prac pielęgnacyjnych drzewostanu na terenie cmentarza komunalnego przy ul. Kościuszki w Stargardzie

Szczegóły: Opublikowano: środa, 25.05.2022, godz. 14:45   OGŁOSZENIE Gmina - Miasto Stargard Zarząd Usług Komunalnych w Stargardzie ogłasza postępowanie na wykonanie prac pielęgnacyjnych drzewostanu na terenie cmentarza komunalnego przy ul. Kościuszki w Stargardzie. Ogłoszenie o zamówieniu SWZ

2022-06-02T07:32:31+02:0025 maja 2022|Zamówienia publiczne|

Wykonywanie prac ogrodniczych na terenach zieleni parkowej, skwerów, pasów zieleni dróg gminnych oraz innych terenów zieleni Gminy Miasto Stargard – II POSTĘPOWANIE

Szczegóły: Opublikowano: czwartek, 17.03.2022, godz. 20:45 OGŁOSZENIE Gmina - Miasto Stargard Zarząd Usług Komunalnych w Stargardzie ogłasza przetarg nieograniczony na wykonywanie prac ogrodniczych na terenach zieleni parkowej, skwerów, pasów zieleni dróg gminnych oraz innych terenów zieleni Gminy Miasto Stargard. Ogłoszenie o zamówieniu

2022-04-27T07:13:43+02:0017 marca 2022|Zamówienia publiczne|
Przejdź do góry